Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027.

07.04.2022.

Tekst natječaja

Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku međuregionalnoj suradnji svih država Europske unije te Norveškoj i Švicarskoj s ciljem unaprjeđenja politika regionalnoga razvoja.
rn
rnFinancijska omotnica Programa za čitavo razdoblje iznosi oko 379 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
rn
rnU novom programskom razdoblju kroz Program će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja upravljačkih i organizacijskih kapaciteta dionika uključenih u razvoj i provedbu politika regionalnoga razvoja na programskom području.
rn 
rnCilj prvog poziva u novom programskom razdoblju je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera. Usredotočenost programa na specifičan cilj Interreg-a „Better cooperation governance“ otvara korisnicima mogućnost suradnje na svim temama od zajedničke važnosti u skladu sa svojim regionalnim potrebama, unutar okvira definiranog ciljevima politike EU-a za programsko razdoblje 2021. – 2027. (Pametnija, Zelenija, Povezanija, Socijalnija i Europa bliže građanima, te Bolje upravljanje provedbom politika regionalnoga razvoja). 
rn 
rnZa prijavitelje je otvoreno svih 6 tematska prioriteta dok vrijednost poziva iznosi oko 130 milijuna eura iz EFRR-a uz stopu sufinanciranja do 80%.
rn
rnPoziv je otvoren od 5. travnja 2022. do 31. svibnja 2022. godine, a ugovaranje i početak provedbe projekata se očekuje u siječnju 2023.
rn
rnProjektni konzorcij se mora sastojati od najmanje četiri financijska partnera iz četiri države iz programskog područja poštujući zahtjev geografske zastupljenosti europskih regija (Sjever, Istok, Jug, Zapad), od kojih dva partnera moraju imati sjedište u državi članici EU. Na iskustvu stečenom u prethodnom programskom razdoblju preporučen broj uključenih regija je 5 do 8 regija, preporučen broj partnera je 5 do 16 projektnih partnera, dok se iznos sufinanciranja po projektu kretao između 1 i 2 milijuna eura iz EFRR -a uz prosječno trajanje projekta od 4 godine.

rnrn

Kontakt osoba: Tanja Ivek (tanja@zara.hr)

rnrn

 

rn

Prihvatljivi prijavitelji

    rn

  • Nacionalna, regionalna ili lokalna tijela javne vlasti
  • rn

  • Javnopravna tijela (npr. regionalne razvojne agencije, organizacije za podršku poslovanju, sveučilišta)
  • rn

  • Privatne neprofitne organizacije
  • rn

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

NATJEČAJI
NATJEČAJ za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini

Saznaj više >

Skip to content