JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini

21.02.2019.

Tekst natječaja

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je novi natječaj – Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave od I. do VI. skupine prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine” broj 132/17), odnosno u Krapinsko-zagorskoj županiji prihvatljivi prijavitelji su:rnrn1. Desinićrn2. Zagorska Selarn3. Kraljevec na Sutlirn4. Budinščinarn5. Petrovskorn6. Mihovljanrn7. Loborrn8. Mačern9. Kumrovecrn10. Gornja Stubica rn11. Hrašćinarn12. Tuheljrn13. Jesenjern14. Đurmanecrn15. Novi Golubovecrn16. Pregradarn17. Klanjecrn18. Radobojrn19. Sveti Križ Začretjern20. Bedekovčinarn21. Zlatarrn22. Veliko Trgovišćern23. Marija Bistricarn24. Konjščinarn25. Donja Stubicarn26. Krapinske Toplicern27. Hum na Sutlirn28. Zlatar Bistrica.rnrnPrihvatljive aktivnosti su:rn- izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;rn- izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;rn- troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;rn- nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naseljarnrnPrijave se mogu podnijeti u roku od 30 dana odnosno do 22. ožujka 2019. godine dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2019. godine. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e, prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine” broj 132/17). rnrnViše informacija potražite na https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/komunalno-gospodarstvo-8131/financiranje-projekata-za-poticanje-razvoja-komunalnog-gospodarstva-i-komunalnog-standarda/financiranje-projekata-u-2019-godini/8984rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini na području Republike Hrvatske

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

Skip to content