Trajni ograničeni Poziv za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.

21.04.2022.

Tekst natječaja

Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanja zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanja upravljanja vodama i postizanja veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

rnrn

Sredstva će se u okviru ovog poziva dodjeljivati za projekte koji su u potpunosti spremni što podrazumijeva da mogu odmah krenuti sa provedbom postupaka javne nabave i ugovaranjem. Isto tako, sredstva se mogu dodijeliti i za projekte koji su već započeli s provedbom pod uvjetom da cjeloviti projekt koji se prijavljuje nije u potpunosti financijski niti fizički završen.

rnrn

Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga što je 31.12.2022. godine. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem e-mail adrese: npoo-poplave@mingor.hr.

rnrn

Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 1.188.272.071 kn.

rnrn

Program će se provesti kroz dvije programske sastavnice:

rnrn

  rn

 • Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda na području Hrvatske
 • rn

 • Revitalizacija slatkovodnih sustava
 • rn

rnrn

Ova programska sastavnica će se financirati 100% kroz MOO.

rnrn

Sve dodatne informacije možete pronaći na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a prijavni Obrasci nalaze se u sklopu Uputa za prijavitelje.

rn

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj je unaprijed definiran temeljem Zakona o vodama, a to su:

rnrn

  rn

 • HRVATSKE VODE
 • rn

rnrn

Prihvatljivi partner za projekte koji se prijavljuju u okviru Programa revitalizacije slatkovodnih sustava može biti:

rnrn

  rn

 • nadležna javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem i ekološkom mrežom osnovana sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/ 19, 127/19),
 • rn

 • Jedinice lokalne samouprave
 • rn

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini na području Republike Hrvatske

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

Skip to content