Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2023.

22.09.2022.

Tekst natječaja

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu.

rnrn

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima:

rnrn

  rn

 • muzejske djelatnosti
 • rn

 • knjižnične djelatnosti
 • rn

 • potpore izdavanju knjiga
 • rn

 • potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora
 • rn

 • izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija
 • rn

 • monografija iz područja kulture i umjetnosti
 • rn

 • književnih manifestacija
 • rn

 • književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti
 • rn

 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
 • rn

 • glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti
 • rn

 • vizualnih umjetnosti
 • rn

 • interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi
 • rn

 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
 • rn

 • međunarodne kulturne suradnje
 • rn

 • redovne djelatnosti udruga u kulturi
 • rn

 • gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture
 • rn

 • zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine
 • rn

 • zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine
 • rn

 • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
 • rn

 • zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
 • rn

 • zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.
 • rn

rnrn

Sukladno članku 7. stavak 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi u 2023. godini raspisat će se posebni javni pozivi za koje će dinamika objave i rokovi biti naknadno objavljeni.
rnU procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost bit će posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka: jačanje suvremenog umjetničkog stvaralaštva i produkcije te njezino pozicioniranje u odnosu na europski kontekst, poticanje mobilnosti i međukulturnog dijaloga, razvijanje dugoročnih partnerskih suradnji, stručna utemeljenost i visoka razina kvalitete, uključenost lokalne zajednice, osiguranje temeljne kulturne infrastrukture, zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom, ekonomičnost te kontinuitet u djelovanju predlagatelja programa i projekata.

rnrn

Rok prijave: od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine do 17 sati.

rnrn

Iznimno od prethodno navedenog roka, prijave programa koji se odnose na područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara podnose se u razdoblju od 26. rujna do 26. listopada 2022. godine do 17 sati.

rnrn

Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2023. godini prijavljuju se u dva (2) roka: od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine te od 17. travnja do 17. svibnja 2023. godine. Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi podnose se elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti, svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

rnrn

Više informacija o detaljnijim aspektima poziva kao i pregled natječajne dokumentacije pronađite na sljedećem linku: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2023-godinu/22771

rn

Prihvatljivi prijavitelji

Ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Saznaj više >

NATJEČAJI
Otvorene prijave za DIGITAL SME nagrade

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Saznaj više >

Skip to content