I. Izmjena javnog poziva javnopravnim tijelima s područja Krapinsko- zagorske županije za pružanje savjetodavne podrške u 2019. godini

01.04.2019.
Država: Republika Hrvatska

Tekst natječaja

KLASA: 302-02/19-01/07
rnURBROJ: 2140-42-04-11-19-56
rnKrapina, 01.04.2019.

rnrn

 

rnrn

U skladu s člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju NN 147/2014 i članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske NN 123/17, NN 118/2018 javna ustanova Zagorska razvojna agencija dana 12.02.2019. godine objavljuje

rnrn

I. IZMJENU JAVNOG POZIVA

rnrn

javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije

rnrn

za pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata

rnrn

u 2019. godini

rnrn

 

rnrn

UVODNE ODREDBE

rnrn

  rn

 1. Zagorska razvojna agencija objavila je dana 12.02.2019. godine Javni poziv javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije za pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu razvojnih projekata tijela javne vlasti s područja Krapinsko- zagorske županije u 2019. godini. Tekst Javnog poziva nalazi se u prilogu ove Izmjene i čini njezin sastavni dio.
 2. rn

rnrn

IZMJENE JAVNOG POZIVA

rnrn

  rn

 1. Ovom I. Izmjenom mijenjaju se slijedeće točke Javnog poziva koje sada glase:
 2. rn

rnrn

Točka 1.

rnrn

Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za savjetodavnu podršku za pripremu i provedbu razvojnih projekata tijela javne vlasti s područja Krapinsko-zagorske županije. Sredstva za pružanje savjetodavne podrške osigurana su u okviru projekta Znanjem za Europsko zajedništvo- ZeZ II“ financiranog iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć, u skladu s potpisanim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije u financijskom razdoblju 2014.-2020.

rnrn

Točka 2.

rnrn

Cilj Javnog poziva je pružanje savjetodavne podrške tijelima javne vlasti i/ili javnim ustanovama s područja županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sa područja Krapinsko-zagorske županije za pripremu i provedbu projekata od interesa za društveni i gospodarski razvoj Krapinsko-zagorske županije, a koje će Zagorska razvojna agencija pružati temeljem Zakona o regionalnom razvoju kao akreditirani regionalni koordinator.

rnrn

Točka 3.

rnrn

Prihvatljivi korisnici za pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata za prijavu su javnopravna tijela i/ili javne ustanove s područja županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sa područja Krapinsko-zagorske županije.

rnrn

Točka 4.

rnrn

Uvjeti prihvatljivosti

rnrn

  rn

 1. za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata:rnrn
   rn

  1. Javnopravna tijela i/ili javne ustanove moraju biti osnovana na području Krapinsko-zagorske županije,
  2. rn

  3. Javnopravna tijela i/ili javne ustanove moraju imati spremnu projektno-tehničku dokumentaciju te građevinsku dozvolu ili drugi važeći dokument za ulaganja koja to i zahtijevaju i/ili mora biti u postupku ishođenja
  4. rn

  5. Projektno-tehnička dokumentacija i potrebne dozvole i/ili akti moraju glasiti na javnopravno tijelo koje podnosi prijavu
  6. rn

  rn

 2. rn

 3. za pružanje savjetodavne podrške za provedbu projekata:rn
   rn

  1. Javnopravna tijela i/ili javne ustanove moraju biti osnovana na području Krapinsko-zagorske županije,
  2. rn

  3. Javnopravna tijela i/ili javne ustanove moraju imati dodijeljene Odluke o dodjeli bespovratne potpore i/ili potpisane Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava  sa nadležnim tijelom koje im je odobrilo potporu
  4. rn

  rn

 4. rn

rnrn

Točka 5.

rnrn

Prihvatljive aktivnosti su prijava projekata za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata te njihovu prijavu na natječaje iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. čiji prijavitelji mogu biti javnopravna tijela i/ili javne ustanove te za provedbu projekata odobrenih iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020.

rnrn

ZAVRŠNE ODREDBE

rnrn

  rn

 1. Sve ostale točke Javnog poziva objavljenog 12.02.2019. godine koje nisu u suprotnosti s ovom I. Izmjenom, ostaju i dalje na snazi.
 2. rn

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

 

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini na području Republike Hrvatske

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

Skip to content