Javni poziv potpora u gospodarstvu za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda

06.10.2022.

Tekst natječaja

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti gospodarstvu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta uslijed prirodne nepogode tuče na neosiguranoj imovini evidentiranoj u Registru šteta, a nastalih:

rnrn

    rn

  • dana 25. svibnja 2022. g. na području općine Hum na Sutli,
  • rn

  • dana 2. lipnja 2022. g. na području gradova Klanjec i Oroslavje, te općina Zagorska Sela, Veliko Trgovišće i Kumrovec,
  • rn

  • dana 13. lipnja 2022. g. na području općine Bedekovčina.
  • rn

rnrn

Neosigurana imovina obuhvaća štete prouzročene u sektoru gospodarstva, nastale na imovini, opremi, postrojenjima i zgradama.

rnrn

Javni poziv je otvoren do 31. listopada 2022. godine.

rnrn

Financijska sredstva za dodjelu potpora osigurana su u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 kuna sukladno indikativnoj raspodjeli Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, utvrđenoj temeljem provedbe Odluke o pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na područjima Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za 2022. godinu (KLASA: 022-03/22-04/241, URBROJ: 50301-05/31-22-2 od 09. lipnja 2022).

rnrn

Dokumentacija iz Poziva dostupna je na: https://www.kzz.hr/javni-poziv-dodjela-potpore-gospodarstvu-prirodne-nepogode-tuca-2022 

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
NATJEČAJ ZA DONACIJE 2024. GODINE „RTL pomaže djeci”

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024

Saznaj više >

Skip to content