Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa

31.01.2023.

Tekst natječaja

Javni poziv otvoren je danom objave u Narodnim novinama, a rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave

rnrn

 

rnrn

REPUBLIKA HRVATSKA
rnMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
rnobjavljuje
rn
rnPOZIV
rnza prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa
rnna području Republike Hrvatske za 2023. godinu

rnrn

 

rnrn

I.

rnrn

Predmet ovoga javnog poziva su projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. 

rnrn

rnII.

rnrn

Planom potreba Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2023. godinu osigurat će se sredstva za projekte sanacije opasnih mjesta, sukladno točki 7.9., Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. – Sigurna infrastruktura i točkom 7.6 Sigurnost motociklista i mopedista u dijelu inženjerskih rješenja vezanih za sanaciju visokorizičnih dionica cesta za ovu kategoriju vozila.
rn 

rnrn

III.

rnrn

OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU:

rnrn

Pravo podnošenja prijave po Pozivu imaju pravne osobe na području Republike Hrvatske, kojima je u djelokrugu rada upravljanje cestovnom infrastrukturom, bilo da se radi o državnim, županijskim, lokalnim ili nerazvrstanim cestama.

rnrn

rnPrijava mora biti dostavljena kao što je određeno u točki V. ovog Poziva;

rnrn

rnPrijava mora biti dostavljena najkasnije u roku propisanom u točki VI. ovog Poziva;

rnrn

rnPrijava mora biti ovjerena te potpisana od strane odgovorne osobe predlagatelja sanacije,

rnrn

 

rnrn

Udio sredstava koji se za realizaciju projekta traži iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. može iznositi najviše 70% ukupnog proračuna projekta, odnosno najviše 93.000 eura u slučaju da je projekt financijski veći;

rnrn

 

rnrn

Sufinancirat će se samo projekti koji se odnose na poboljšanje prometno tehničkih uvjeta na prometnici, razina prometnog elaborata, odnosno projekti kojima se izravno utječe na sigurnost cestovnog prometa, pješačke staze, prometno-tehnička rješenja u blizini škola, dječjih vrtića, igrališta i slično;

rnrn

 

rnrn

​Predmet sufinanciranja neće biti usputno rješavanje komunalnih i velikih građevinskih zahvata;
rn
rnUz prijavu je potrebno priložiti: 
rn 

rnrn

Dopis nadležne policijske uprave kojim se opisuje i potvrđuje postojanje stvarne ugroze sigurnosti cestovnog prometa uvjetovane aktualnim stanjem cestovne infrastrukture na opasnom mjestu, Sažetak projekta sanacije opasnog mjesta (najviše jedna stranica formata A4) i troškovnik ovjeren od strane ovlaštenog projektanta;
rn 

rnrn

Suglasnost upravitelja cesta na kojima će se izvoditi sanacija;

rnrn

rnIspunjen Evaluacijski obrazac ovjeren od ovlaštenog revizora cestovne sigurnosti;

rnrn

Jamstvo prijavitelja da ne postoje imovinsko-pravne prepreke za sanaciju;
rn 

rnrn

Jamstvo osiguranja minimalno 30% od troškovnikom predviđenih financijskih sredstava (s PDV-om), od strane prijavitelja projekta, odnosno ukupna razlika potrebnih sredstava ukoliko je projekt veći od 133.000 eura;
rn 

rnrn

Jamstvo realizacije sanacije tijekom 12 mjeseci od dana potpisivanja sporazuma,
rn 

rnrn

Točan iznos financijskih sredstava (s PDV-om) koji se traži od Nacionalnog plana, maksimalno 93.000,00 EUR s PDV-om.
rn 

rnrn

Za sve zahvate potrebno je provesti i Reviziju cestovne sigurnosti sukladno Pravilniku o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnost NN 55/2022.
rn 

rnrn

IV. 

rnrn

Prijava koja ne zadovolji uvjete navedene u točki III. ovog Poziva neće se razmatrati.

rnrn

V. 

rnrn

Predlagatelji trebaju dostaviti potpisanu i ovjerenu prijavu sa svim prilozima u jednom (1) primjerku na adresu: MUP RH, Ilica 335, Zagreb, s naznakom „Za sanaciju opasnih mjesta kroz Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.“, najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava.
rn 

rnrn

VI.

rnrn

Javni poziv otvoren je danom objave u Narodnim novinama, a rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave.
rn 

rnrn

VII.

rnrn

Broj projekata koji će biti realizirani ovisit će o raspoloživoj količini financijskih sredstava.
rn 

rnrn

VIII.

rnrn

Radna skupina zadužena za provedbu Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. će u roku od 45 dana nakon zatvaranja javnog poziva donijeti odluku o raspodjeli sredstava za sanaciju opasnih mjesta, po javnom pozivu za 2023. godinu.
rn 

rnrn

IX.

rnrn

Odabir projekata sanacije sukladno raspoloživim sredstvima obaviti će se uzimajući u obzir uravnoteženu prostornu distribuciju projekata na razini RH te temeljem kriterija povoljnijeg odnosa troškova i koristi predloženih mjera proračunatog na temelju podataka iz priloženog evaluacijskog obrasca.
rn 

rnrn

X.

rnrn

Popis pristiglih i odobrenih zahtjeva za sufinanciranje bit će objavljen na portalu NPSCP.HR

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Saznaj više >

NATJEČAJI
Otvorene prijave za DIGITAL SME nagrade

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Saznaj više >

Skip to content