JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini

08.02.2023.

Tekst natječaja

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na područjima jedinica lokalne samouprave, Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini.
rn
rnPrihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.
rn
rnPrihvatljive aktivnosti su:

rnrn

  rn

 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • rn

 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
 • rn

 • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
 • rn

 • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.
 • rn

rnrn

rnPrihvatljivo razdoblje provedbe projekta: od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.
rn
rnNajviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku može iznositi 50.000,00 EURA  s PDV-om.
rn
rnUdio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti prihvatljivog podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) pa tako može biti maksimalno do:

rnrn

  rn

 • 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine;
 • rn

 • 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine;
 • rn

 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine;
 • rn

 • 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;
 • rn

 • 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;
 • rn

 • 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine;
 • rn

rnrn

 
rnPostupak podnošenja zahtjeva: podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranje na Obrascu prijave, na adresu e-pošte: sufinanciranje@mpgi.hr

rnrn

Sve informacije dostupne su OVDJE.

rn

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17)).

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
NATJEČAJ ZA DONACIJE 2024. GODINE „RTL pomaže djeci”

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024

Saznaj više >

Skip to content