Vrsta natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini

31.12.2019.
Datum otvaranja natječaja: 31.12.2019.
Rok za prijavu: 31.01.2020 00:00

Tekst natječaja

Cilj Javnog poziva je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije športa među građanima, unaprjeđenja sustava športa te međunarodne športske promocije Republike Hrvatske.
rn
rnCilj je ujedno i pokušati izbjeći ili ispraviti pogreške na postojećim športskim građevinama koje utječu na kvalitetu bavljenja športom s obzirom na tehničke uvjete i druge propise koje športske građevine trebaju zadovoljavati kako bi bile odgovarajuće za sigurno i nesmetano obavljanje športske aktivnosti svim korisnicima, a ujedno i da bi bile kompatibilne s propisima krovnih svjetskih ili europskih udruženja za pojedini šport.
rn
rnUkupna vrijednost Javnog poziva je 16 milijuna kuna, a njime se provode mjere Nacionalnog programa športa 2019. – 2026. obuhvaćene u Općem cilju 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom“.

rnrn

Jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Središnjeg državnog ureda za šport do 1.000.000,00 kuna (slovima: milijunkuna) bez PDV-a s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje športske građevine. Ostatak sredstava potrebnih za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje športske građevine, prijavitelj je dužan osigurati iz ostalih izvora.

rnrn

Svaki prijavitelj, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može prijaviti i ugovoriti sufinanciranje najviše jednog projekta za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljivi projekt u okviru ovog Javnog poziva.

rnrn

Projektna prijava može biti nominirana samo u jednu od osam skupina športskih građevina: atletska staza, športska dvorana za više športova, nogometno igralište – prirodna trava/veliko, nogometno igralište-umjetna trava/malo, nogometno igralište umjetna trava/veliko, vanjska športska igrališta za više športova, teniski tereni i ostalo (outdoor fitness/street workout, kuglana, skijalište, boćalište, streljana, hipodrom, biciklistička staza i dr.).

rnrn

Središnji državni ured za šport sufinancirat će najbolje ocijenjene projekte po skupinama kako slijedi:

rnrn

  rn

 • Atletska staza – do 4 (četiri),
 • rn

 • Športska dvorana za više športova – do 16 (šesnaest), 
 • rn

 • Nogometno igralište – prirodna trava/veliko – do 6 (šest), 
 • rn

 • Nogometno igralište – umjetna trava/malo – do 8 (osam), 
 • rn

 • Nogometno igralište – umjetna trava/veliko – do 6 (šest),
 • rn

 • Vanjska športska igrališta za više športova – do 14 (četrnaest),
 • rn

 • Teniski tereni – do 6 (šest), 
 • rn

 • ostalo (outdoor fitness/street workout, kuglana, skijalište, boćalište, streljana, hipodrom, biciklistička staza…) – do 12 (dvanaest). 
 • rn

rnrn

 

rnrn

Smjernice za prijavu i obrasci nalaze se na sljedećem linku: https://sdus.gov.hr/javni-poziv-za-sufinanciranje-izgradnje-gradjevinskog-zahvata-i-opremanja-sportskih-gradjevina-u-2020-godini/1170

rnrn

 

rnrn

Prijava se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu prijavitelja, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu :

rnrn

Središnjeg državnog ureda za šport, obavezno uz naznaku: JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA ŠPORTSKIH GRAĐEVINA U 2020. GODINI, na adresu: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT Savska cesta 28/I 10 000 Zagreb.

rnrn

Svu dokumentaciju na Javni poziv potrebno je dostaviti u pisanom obliku i na CD-u/USB-u.

rnrn

Prijavitelj se obvezno prijavljuje putem online prijave na sljedećoj poveznici http://limesurvey.srce.hr/716564

rnrn

Rok za podnošenje prijava je 31. siječnja 2020. godine.

rnrn

Rok za podnošenje prijava je 31. siječnja 2020. godine.Valjanim prijavama smatrat će se prijave dostavljene u pisarnicu Središnjeg državnog ureda za šport do 16:00 sati navedenog dana, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom te ako je prijavitelj ispunio online prijavu.

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Saznaj više >

NATJEČAJI
Otvorene prijave za DIGITAL SME nagrade

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Saznaj više >

Skip to content