Vrsta natječaja: Javni poziv

Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini

24.02.2020.
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 01.05.2020 00:00

Tekst natječaja

Ministarstvo turizma objavilo je natječaj za projekte razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini.

rnrn

Opći cilj poziva je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

rnrn

Posebni ciljevi su:

rnrn

  rn

 • Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda
 • rn

 • Razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove
 • rn

 • Primjerenija valorizacija resursa
 • rn

 • Stvaranje nove atrakcijske osnove
 • rn

 • Generiranje novih motiva dolaska
 • rn

 • Ravnomjernija prostorna distribucija potražnje
 • rn

 • Poticanje rasta turističke potrošnje
 • rn

 • Povećanje zadovoljstva gostiju
 • rn

 • Inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine
 • rn

 • Upravljanje posjetiteljima
 • rn

rnrn

 

rnrn

Sredstva su namijenjena za (1) plaže, (2) centre za posjetitelje i interpretacijske centre te (3) javnu turističku infrastrukturu u funkciji aktivnog turizma. Relevantno za Krapinsko-zagorsku županiju:

rnrn

1. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri: Nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara – projekti koji su do sada sufinancirani iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova – kapitalna ulaganja.

rnrn

Opći uvjeti:

rnrn

  rn

 • da je izrađena sva projektna dokumentacija;
 • rn

 • da je projekt u fazi kapitalnog ulaganja;
 • rn

 • da se radi o nastavku postojećeg projekta koji je do sada sufinanciran iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova.
 • rn

rnrn

Ne financiraju se troškovi izrade projektne dokumentacije, studije i elaborati, prostorni planovi i sl. Ne financiraju se troškovi nabavke pokretne opreme centra osim multimedije.

rnrn

Iznos potpore: 100.000,00 kn (minimalni) – 1.000.000,00 kn (maksimalni)

rnrn

Uvjeti od kojih minimalno jedan mora biti ispunjen:

rnrn

  rn

 • da su na lokacijama velike koncentracije turističkog prometa, a koje nisu nužno vezane uz atrakciju (uz cestovne pravce, zračne luke, lučke terminale i sl.);
 • rn

 • da su uz javno dostupne prirodne, kulturne i povijesne atrakcije;
 • rn

 • da su na lokalitetima autentične interpretacije svjetske materijalne i/ili nematerijalne baštine pod zaštitom UNESCO-a.
 • rn

rnrn

Centri za posjetitelje i interpretacijski centri moraju imati sljedeće sadržaje:

rnrn

  rn

 • prostor namijenjen pružanju informacija i edukaciji posjetitelja;
 • rn

 • animacijski prostor;
 • rn

 • suvenirnicu/trgovački dio s regionalnim i nacionalnim proizvodima (ako se radi o centru na otocima obvezno je predvidjeti i HOP korner- Hrvatski otočni proizvod);
 • rn

 • ugostiteljske sadržaje;
 • rn

 • sanitarne čvorove
 • rn

rnrn

Ukoliko nisu integrirani u centar sadržaji pod 3., 4. i 5. mogu biti unutar područja koje je od centra udaljeno maksimalno do 200 m.

rnrn

2. Javna turistička infrastruktura u funkciji razvoja aktivnog turizma:

rnrn

  rn

 • Uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja), sukladno Pravilniku o p prometnim znakovima, signalizaciji i prometu na cestama (Narodne novine 92/19) i pripadajuće tehničke specifikacije prometnih znakova te Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine, broj 64/16)
 • rn

 • Postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta
 • rn

 • Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama, međunarodnim pravcima cikloturističkih ruta, u gradovima na glavnim cikloturističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija i sl.
 • rn

 • Uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.); cikloturističkim odmorištem se ne smatra izletište za lokalno stanovništvo
 • rn

rnrn

Opći uvjeti (za označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta): da je izrađen prometni elaborat sukladno Zakonu o cestama.

rnrn

Neće se sufinancirati troškovi izrade bilo koje vrste projektne dokumentacije.

rnrn

Iznos potpore: 100.000,00 kn (minimalni) – 500.000,00 kn (maksimalni)

rnrn

Prijavitelj: isključivo JP(R)S / Županija

rnrn

Napomena: županije koje imaju izrađeni Operativni plan razvoja cikloturizma županije ili sličan strateški dokument, moraju voditi brigu da uređenje i označavanje (cikloturistička signalizacija na njihovom području) mora biti u skladu s predmetnim dokumentom.

rnrn

 

rnrn

Za ovaj Program osigurano je do 25.000.000,00 kn. Predlagatelji projekata mogu biti Županija ili JLS. Visina potpore Ministarstva turizma ovisi o indeksu razvijenosti prijavitelja pa iznosi do 90% za projekte KZŽ i za projekte JLS skupina razvijenosti I, II, III i IV te do 80% za projekte JLS skupina V, VI, VII i VIII.

rnrn

Prihvatljivi troškovi su: troškovi izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i opremanja objekata javne turističke infrastrukture, nastali u tekućoj godini pa do izvršenja ugovornih obveza, u skladu s uvjetima svakog potprograma te porez na dodanu vrijednost. Rok za podnošenje zahtjeva je 1.5.2020.

rn

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Županija za centre za posjetitelje i interpretacijske centre, i Županija za javnu turističku infrastrukturu u funkciji razvoja aktivnog turizma.

rnrn

 

rnrn

Ostale informacije o natječaju možete potražiti u PDFu natječaja na mrežnim stranicama Ministarstva ovdje.

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024)

Saznaj više >

NATJEČAJI
Ponovno otvaranje Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NATJEČAJI
Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2024. godinu

Saznaj više >

Skip to content