JAVNI POZIV javnopravnim tijelima za pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata u 2019. godini

12.02.2019.

Tekst natječaja

U skladu s člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju NN 147/2014 i članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske NN 123/17, NN 118/2018 javna ustanova Zagorska razvojna agencija dana 12.02.2019. godine objavljuje JAVNI POZIV javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije za pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata u 2019. godini. 1. Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za savjetodavnu podršku za pripremu i provedbu razvojnih projekata tijela javne vlasti s područja Krapinsko-zagorske županije. 2. Cilj Javnog poziva je pružanje savjetodavne podrške tijelima javne vlasti s područja Krapinsko-zagorske županije za pripremu i provedbu projekata od interesa za društveni i gospodarski razvoj Krapinsko-zagorske županije, a koje će Zagorska razvojna agencija pružati temeljem Zakona o regionalnom razvoju kao akreditirani regionalni koordinator. 3. Prihvatljivi korisnici za pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata za prijavu su javnopravna tijela sa područja Krapinsko-zagorske županije. 4. Uvjeti prihvatljivosti a) za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata: – Javnopravna tijela moraju biti osnovana na području Krapinsko-zagorske županije, – Javnopravna tijela moraju imati spremnu projektno-tehničku dokumentaciju te građevinsku dozvolu ili drugi važeći dokument za ulaganja koja to i zahtijevaju i/ili mora biti u postupku ishođenja – Projektno-tehnička dokumentacija i potrebne dozvole i/ili akti moraju glasiti na javnopravno tijelo koje podnosi prijavu b) za pružanje savjetodavne podrške za provedbu projekata: – Javnopravna tijela moraju biti osnovana na području Krapinsko-zagorske županije, – Javnopravna tijela moraju imati dodijeljene Odluke o dodjeli bespovratne potpore i/ili potpisane Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava sa nadležnim tijelom koje im je odobrilo potporu 5. Prihvatljive aktivnosti su prijava projekata za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata te njihovu prijavu na natječaje iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. čiji prijavitelji mogu biti javnopravna tijela te za provedbu projekata odobrenih iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014-2020. 6. Način i uvjeti podnošenja prijave: Prijava se podnosi na popunjenom službenom obrascu koji se može preuzeti na web stranici: http://www.zara.hr. Obrazac za prijavu ne smije se ni na koji način mijenjati. Potpisani i ovjereni obrazac dostavlja se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba ispisati naziv i adresu pošiljatelja te istu dostaviti na adresu: ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA Frana Galovića 1b, 49 000 Krapina s naznakom za Javni poziv javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije za pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata u 2019. godini 7. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 12.02.2019. i biti će otvoren do kraja 2019. godine ili do ispunjenja kvote prihvatljivih projekata. 8. Prijave se obrađuju prema stupnju prihvatljivosti i redoslijedu zaprimanja. Za projekte koji udovoljavaju uvjetima prihvatljivosti iz točke 3., 4., 5. i 6. ovog Poziva potpisati će se Ugovor o pružanju savjetodavne podrške za pripremu i/ili provedbu projekata. Kvota projekata za koje će se pružiti savjetodavna podrška je 20 projekata. Ukoliko se po objavi Natječaja na koji se odabrani projekat putem ovog Poziva može prijaviti te dostavi potrebne dokumentacije za prijavu utvrdi da isti ne udovoljava uvjetima Natječaja i Pravilnika neće se pristupiti pripremi i prijavi projekta i/ili provedbi projekta. Ukoliko se po objavi ovog Poziva zaprimi više od 20 prijava, izraditi će se Rang lista sukladno prihvatljivosti projekata i redoslijedu zaprimanja odnosno odabrati će se prvih 20 projekata prihvatljivih za pružanje savjetodavne pomoći u njihovoj pripremi za financiranje iz EU fondova i/ili provedbi projekta, dok će preostali projekti sa rang liste biti uvršteni na rezervnu listu te će se obrađivati prema redoslijedu i u skladu sa raspoloživim resursima. Rang lista zaprimljenih prijava će se objaviti na internetskoj stranici Zagorske razvojne agencije po ispunjenju kvote. Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz točaka 3., 4., 5. i 6. ovog Poziva, neće se razmatrati. 9. Javnopravna tijela ne trebaju prijavljivati projekte koje su već prijavile i koji su odabrani za pružanje savjetodavne pomoći u njihovoj pripremi temeljem Javnog poziva objavljenog u 2016. godini, prvog i drugog Javnog poziva objavljenog u 2017. te Javnog poziva objavljenog u 2018. godini i I. izmjenom Javnog poziva u 2018. godini jer će isti biti prijavljeni na natječaj u narednom razdoblju. Već odabrani projekti ne ulaze u kvotu projekata (prvih 20) koji će se odabrati temeljem ovog Javnog poziva. 10. O rezultatima Javnog poziva prijavitelji će biti obavješteni pisanim putem u roku od deset dana od zaprimanja prijave. 11. Zaštita osobnih podataka Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Zagorskoj razvojnoj agenciji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe Javnog poziva – pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata u 2019. godini, te da može izvršiti slobodan prijenos osobnih podataka od kandidata nadležnim tijelima nužnih za izvršenje i provedbu predmetnog poziva. Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na službenim stranicama Zagorske razvojne agencije http://www.zara.hr/hr/o-nama/zastita-osobnih-podataka/.

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Saznaj više >

NATJEČAJI
Otvorene prijave za DIGITAL SME nagrade

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Saznaj više >

Skip to content