Horizon 2020: 3 natječaja akcija koordinacije i potpore (CSA)

09.07.2020.
Rok za prijavu: 10.09.2020 00:00

Tekst natječaja

Objavljena su tri natječaja akcije koordinacije i potpore (CSA) u okviru programa Horizon 2020:

rnrn

Smanjivanje energetske siromašnosti kućanstava

rnrn

  rn

 • Preko 50 milijuna Europljana pogođeno je energetskim siromaštvom: razlozi su niska primanja, niska termalna efikasnost zgrada, nedostatak znanja potrebnog za identifikaciju energetski siromašnih kućanstava
 • rn

 • Ključni alati za rješavanje energetskog siromaštva su mjere energetske efikasnosti na razini kućanstava te povećanje stupnja korištenja obnovljive energije; primjena tih mjera može doprinijeti uštedama energije, padu cijene energenata i boljim uvjetima života
 • rn

 • Rok za prijavu je 10.9.2020. u 17:00
 • rn

 • Akcije koje se mogu prijaviti moraju se baviti umanjivanjem energetskog siromaštva i razvojem boljeg razumijevanja tipova i potreba energetski siromašnih kućanstava i kako ih identificirati, uzimajući u obzir spolne razlike kada je to potrebno te nastavljati se na postojeće inicijative poput European Energy Poverty Observatory:rn
   rn

  1. Poticanje promjena ponašanja i implementacije jeftinih mjera energetske efikasnosti prilagođenih energetski siromašnim kućanstvima
  2. rn

  3. Podrška izradi financijskim i nefinancijskim potporama za energetsku efikasnost i/ili malih ulaganja u obnovljivu energiju za energetski siromašna kućanstva
  4. rn

  5. Razvoj, testiranje i širenje inovativnih procesa za energetsku efikasnost / investicija u obnovljive izvore energije pokrenutih od strane dobavljača energije ili drugih dionika koji su to obavezni
  6. rn

  rn

 • rn

 • Ciljevi: očekivani zahtjev za EU participacijom je od 1 do 2 milijuna eura, ušteda energije (izražena u GWh/godišnje), investicije u održivu energiju (u milijunima eura), razvoj politika i dobrih praksi, podrška energijskoj efikasnosti te investicija u male pogone održive energije (oboje održivo i nakon završetka projekta), sudjelovanje minimalno 5000 potrošača po milijunu eura EU sredstava, smanjenje emisije stakleničkih plinova i/ili zagađivača zraka (kg/godišnje)
 • rn

 • Prijavitelji/sudionici: pravne osobe, minimalno 3 sudionika (međusobno nezavisnih) po akciji, svi iz različitih država, minimalno 1 uspostavljen u EU
 • rn

 • Dodatne informacije dostupne su na stranicama Consumer Programme
 • rn

rnrn

 

rnrn

Podrška javnoj vlasti u provedbi energetske tranzicije

rnrn

  rn

 • Ostvarivanje energetskih ciljeva EU zahtjeva puni angažman javnog sektora na svim razinama vlasti
 • rn

 • Rok za prijavu je 10.9.2020. u 17:00, a moguće je prijaviti sljedeće teme:
 • rn

rnrn

  rn

 • rn
   rn

  • Podrška lokalnoj i regijskoj javnoj vlasti (projektni prijedlozi bi trebali biti temeljeni na postojećim inicijativama):rnrn
    rn

   • Poboljšavanje procesa donošenja odluka kod regijskih i lokalnih vlasti
   • rn

   • Podrška javnoj vlasti pri razvoju scenarija politika te tranzicijskih hodograma koji jasno ocrtavaju put do europskih dugoročnih ciljeva (2050.) i informiraju o trenutnoj implementaciji SEAP/SECAP (planovi vezani uz energetiku i klimu) ili sličnih planova, te o razvoju budućih planova ili ciljeva za 2030. i dalje
   • rn

   • Inovativni načini omogućavanja angažmana javnosti u energetskoj tranziciji, razvijanjem kapaciteta sučelja unutar javnih tijela za dijalog s javnošću
   • rn

   • Isporuka inovativnih programa za razvoj kapaciteta gradova i/ili regija za vođenje tranzicije k održivoj energiji na svojim područjima; prijedlozi moraju poticati održivo povećanje vještina javne vlasti, prilagođeno specifičnim potrebama i izazovima, te podržavati širenje naučenog unutar i izvan organizacija-sudionika (predložene akcije moraju uključiti strategiju repliciranja rezultata diljem Europe te praćenje utjecaja provedbe)
   • rn

   rn

  • rn

  • Podrška isporuci/izvršenju direktive o energetskoj efikasnosti (akcije koje državama članicama pomažu ispuniti obaveze po Direktivi energetske efikasnosti (EED) i, ako je relevantno, implementaciji EED sukladno Energy Union Governance Regulation (EUGR)):rn
    rn

   • Pretpostavljeni zahtjevi za EU sredstvima od 1 do 1.5 milijuna EUR
   • rn

   • Očekivani ciljevi su energetske uštede, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i potaknuto ulaganje u održivu energiju na područjima iz kojih sudionici dolaze (indikatori GWh/godišnje i milijuni EUR)
   • rn

   • Broj institucionaliziranih suradnji među javnim vlastima na temu energetske tranzicije
   • rn

   • Broj dionika aktivnih u ostvarivanju energetske tranzicije
   • rn

   • Broj javnih tijela i javnih službenika s unaprijeđenim kapacitetima/vještinama za ostvarivanje energetske tranzicije
   • rn

   • Broj politika/mjera na koje je projekt utjecao
   • rn

   • Broj država članica s unaprijeđenom implementacijom EED i EUGR kao posljedicom jasno povezivom s projektnim aktivnostima
   • rn

   rn

  • rn

  rn

 • rn

rnrn

  rn

 • prijavitelji/sudionici: pravne osobe, minimalno 3 sudionika (međusobno nezavisnih) po akciji, svi iz različitih država, minimalno 1 uspostavljen u EU
 • rn

 • Dodatne informacije dostupne su na stranicama Consumer Programme
 • rn

rnrn

 

rnrn

Nacionalni okrugli stolovi za implementaciju Smart Finance for Smart Buildings inicijative

rnrn

Pristup privatnim financijama za energetsku efikasnost i integrirane obnovljive izvore energije i dalje je otežan zbog pomanjkanja zajedničkog razumijevanja teme između vlasti, javnog sektora, privatnog sektora i financijskog sektora. Cilj je predstaviti sveobuhvatni pristup temeljen na efektivnijem trošenju javnih sredstava, razvoju projekata i smanjivanju rizika.

rnrn

  rn

 • Rok: do 10.9.2020. u 17:00
 • rn

 • Projektni prijedlozi trebaju se nastavljati na aktivnosti iz inicijative Sustainable Energy Investment Forums
 • rn

 • Projektni prijedlozi moraju uspostaviti nacionalne okrugle stolove usredotočene na investicije u energetsku efikasnost kao trajne multilateralne forume za rasprave koji okupljaju relevantne dionike poput vlade, lokalnih i regijskih vlasti, financijskog sektora, pružatelje energetskih usluga (ESCO), vlasnika stambenih objekata, sektora industrije, građevinarstva te sektora malih i srednjih poduzeća (SME)
 • rn

 • Okrugli stolovi trebali bi biti usredotočeni i na postojeće privatne i javne zgrade, industrije i SME, mogu uključiti i renovaciju ulične rasvjete te infrastrukture grijanja i prijevoza, a integrirani obnovljivi izvori energije mogu biti fokus rada kada se kombiniraju s mjerama energetske efikasnosti
 • rn

 • Okrugli stolovi bi se, između ostalog, trebali baviti analizom mogućnosti uvećavanja (upscaling) postojećih najboljih praksi s nacionalnih i europske razine, razviti strategije i akcijske planove, predložiti unaprjeđenja nacionalnih mjera i politika te pratiti njihovu implementaciju, zajednički razviti standardiziranu dokumentaciju i ugovore koji bi doveli do boljeg funkcioniranja tržišta; trebali bi djelovati kao forum u kojem svi dionici mogu učiti na primjerima uspješnih tržišnih inicijativa i dati doprinos procesu donošenja politika/mjera
 • rn

 • Očekivani iznos potraživanja financiranja iz sredstava EU: 0.5 do 1.5 milijun EUR
 • rn

rnrn

  rn

 • Ciljevi:rnrn
   rn

  • uspostavljanje nacionalnih okruglih stolova za investiranje u energetsku efikasnost
  • rn

  • metrika: broj nacionalnih/regijskih upravnih dokumenata kao rezultata rada okruglih stolova; broj ključnih dionika/sudionika okruglih stolova, pogotovo iz financijskog sektora; investicije u održivu energiju kao rezultat projekta (u milijunima eura); primarne energetske uštede kao rezultat projekta (u GWh/godišnje); smanjenje emisija stakleničkih plinova (u tonama CO2 ili ekvivalenta godišnje) i/ili zagađivača zraka (u kg/godišnje) kao rezultat projekta, tj. jer je to projekt potaknuo
  • rn

  rn

 • rn

rnrn

  rn

 • Prijavitelji:rnrn
   rn

  • Pravne osobe
  • rn

  • Prihvatljivi su projekti koji uključuju samo jednu državu, no moraju sadržavati dio aktivnosti razmjene sa sličnim okruglim stolovima diljem Europe; te će razmjene biti koordinirane od strane Europske komisije
  • rn

  rn

 • rn

 • Dodatne informacije dostupne su na stranicama Consumer Programme
 • rn

rn

Prihvatljivi prijavitelji

1. Smanjivanje energetske siromašnosti kućanstava: pravne osobe, minimalno 3 sudionika (međusobno nezavisnih) po akciji, svi iz različitih država, minimalno 1 uspostavljen u EU

rnrn

2. Podrška javnoj vlasti u provedbi energetske tranzicije: pravne osobe, minimalno 3 sudionika (međusobno nezavisnih) po akciji, svi iz različitih država, minimalno 1 uspostavljen u EU

rnrn

3. Nacionalni okrugli stolovi za implementaciju Smart Finance for Smart Buildings inicijative: pravne osobe, prihvatljivi su projekti koji uključuju samo jednu državu, no moraju sadržavati dio aktivnosti razmjene sa sličnim okruglim stolovima diljem Europe; te će razmjene biti koordinirane od strane Europske komisije

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini na području Republike Hrvatske

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

Skip to content