JAVNI POZIV Srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam

04.02.2019.

Tekst natječaja

Ministarstvo turizma objavljuje JAVNI POZIV SREDNJIM STRUKOVNIM I UMJETNIČKIM ŠKOLAMA ZA PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2019.rnrnPredmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata.rnrnSredstva su namijenjena za:rnrn1. Novi turistički proizvod za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola/-e nalazi/-e temeljen na:rn- povezivanju javnog, civilnog, privatnog sektora i znanosti (razvoja)rn- pozitivnim učincima u zaštiti okolišarn- uvođenju novih tehnologijarn- uključivanju strateški definiranih posebnih oblika turizma (nautički, zdravstveni, kulturni, poslovni, golf, cikloturizam, ruralni i planinski, eno i gastro, omladinski, socijalni i dr.)rnrn2. Projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma (ITelektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.)rnrn3. Nove oblike promocije:rn- brandingrn- uvođenje IT komunikacijske tehnologije (korištenje društvenih mreža, internet i dr.)rn- drugornrnPrijavu na javni poziv mogu podnijeti: Srednje strukovne i umjetničke škole kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Prijavitelj). Spomenuti Prijavitelj projekt može prijavit samostalno ili u partnerstvu s jednom ili više drugih škola (tj. srednjim strukovnim i umjetničkim školama – u daljnjem tekstu: Partner). Osnivač Partnera mora biti Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska.rnrnUkupna planirana vrijednost javnog poziva: 400.000,00 knrnrnIznos zatraženih sredstava može biti najviše:rn- 20.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 školarn- 50.000 kn ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više školarnrnPrijavitelj po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta.rnrnPrijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt. Kod odabira projekata, u obzir će se uzimati usklađenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (https://mint.gov.hr/strategija-razvoja-turizma-11411/11411).rnrnPotrebna dokumentacija za kandidiranje projekata:rn(1) Obvezni obrasci za prijavu:rn- jedan Opisni obrazac prijave na propisanom obrascu ispunjen isključivo na računalu, potpisan i ovjeren – potpisuje ga škola – Prijaviteljrn- Obrazac proračuna projekta na propisanom obrascu ispunjen isključivo na računalu – u slučaju partnerstva svaka škola (Prijavitelj i Partner) dostavlja obrazac proračuna s troškovima koji se odnose na aktivnosti u provedbi projekta dotične školern- Izjava o partnerstvu na propisanom obrascu (ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu)rnrn(2) Obvezni prilozi za prijavu: rn- dokaz o pravnom statusu za Prijavitelja i Partnere (ukoliko se projekt izrađuje u partnerstvu)rn- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana) za Prijavitelja i Partnere (ukoliko se projekt izrađuje u partnerstvu)rn- dokaz da su mentori zaposlenici škola Prijavitelja/Partnera (u slučaju partnerstva, za sve mentore)rnrnNAPOMENA: objedinjenu dokumentaciju (obvezen obrasce i propisanu dokumentaciju) dostavlja Prijavitelj projekta. Ministarstvo zadržava pravo praćenja realizacije programa/projekta, kao i kontrole namjenskog trošenja sredstava. rnrnPrijave se dostavljaju na adresu: Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na javni poziv – „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2019.“ – ne otvarati“.rnrnNeće se uzeti u razmatranje prijave poslane izvan roka navedenog u Uputama za prijavitelje. Javni poziv otvoren je do 28. veljače 2019. godine.rnrnUpute za prijavitelje i cjelovita natječajna dokumentacija sastavni su dio ovog Javnog poziva i objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva turizma u rubrici ‘Javni pozivi’- https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414rnrnrnrnrnrn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

NATJEČAJI
NATJEČAJ za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini

Saznaj više >

Skip to content