Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020.

25.08.2020.
Rok za prijavu: 21.09.2020 00:00

Tekst natječaja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020. godinu.  Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora, za njihovu redovitu djelatnost u 2020. godini.

rnrn

Pravo prijave na Javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

rnrn

Financijska potpora dodjeljuje se u najmanjem iznosu od 5.000,00 kn i najvećem iznosu od 50.000,00 kn za pokriće troškova provedbe programa sukladno predmetu javnog poziva.

rnrn

  rn

rnrn

Rok za podnošenje prijava: 21. rujna 2020. godine.

rn

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

rnrn

  rn

 1. Udruga je upisana u Registar udruga sukladno Zakonu o udrugama;
 2. rn

 3. Udruga je uskladila svoj status sa odredbama zakona o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statusa nadležnom uredu;
 4. rn

 5. Udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 6. rn

 7. Udruga djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;
 8. rn

 9. Osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i popisivanje ugovora o odjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga;
 10. rn

 11. Udruga je ispunila ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge;
 12. rn

 13. Udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave;
 14. rn

 15. Protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđene za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c, odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određen člankom 48. stavkom 2. alinejom d Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
 16. rn

 17. Udruga ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu, odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa;
 18. rn

 19. Ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2020. godinu;
 20. rn

 21. Osigurala je organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i programu rada udruge;
 22. rn

 23. Udruga djeluje najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Javnog poziva u Republici Hrvatskoj.
 24. rn

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Saznaj više >

NATJEČAJI
Otvorene prijave za DIGITAL SME nagrade

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Saznaj više >

Skip to content