Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

27.10.2020.

Tekst natječaja

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

rnrn

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020. je sufinanciranje projekata izgradnje i/ili modernizacije prometnih sustava putem sljedećih mjera integriranog i inteligentnog upravljanja prometom:

rnrn

  rn

 • optimiziranje logistike prijevoza tereta;
 • rn

 • inteligentno upravljanje javnim parkirnim površinama;
 • rn

 • uvođenje integriranog prijevoza putnika;
 • rn

 • uvođenje sustava dijeljenja vozila (tzv. car-sharing) u gradovima
 • rn

 • uvođenje nisko-emisijskih zona u gradovima;
 • rn

 • uvođenje sustava javnih gradskih bicikala;
 • rn

 • izgradnje pripadajuće biciklističke infrastrukture;
 • rn

 • inteligentno upravljanje u prometu;
 • rn

 • ostale mjere integriranog i inteligentnog upravljanja prometnim sustavima.
 • rn

rnrn

Cilj Javnog poziva je povećanje energetske učinkovitosti u prometu uz istovremeno smanjenje emisije štetnih tvari u zraku i sprječavanje onečišćenja okoliša.

rnrn

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti, jedinice lokalne i  područne (regionalne) samouprave pri čemu su mjerama obuhvaćene sve županije, veliki gradovi (s više od 35.000 stanovnika) te općine i gradovi koji zajednički čine zemljopisnu cjelinu s više od 35.000 stanovnika.

rnrn

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 500.000,00kuna po korisniku. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 30.000.000,00 kuna.

rnrn

Sredstva Fonda dodjeljivati će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. U slučaju da su sredstva Fonda iskorištena prije isteka kalendarske godine Fond će na svojim mrežnim stranicama o tome izvijestiti zainteresirane podnositelje u kojem slučaju se ovaj javni poziv zatvara. Ukoliko se u kratkom roku zaprimi veći broj, Fond u svrhu utvrđivanja preostalih financijskih sredstava, zadržava mogućnost privremenog zatvaranja Javnog poziva.

rnrn

Opravdani troškovi ulaganja prema ovom Javnom pozivu su troškovi provedbe projekata sustava integriranog i inteligentnog prometa sukladno opisu predmeta Javnog poziva, nastali najranije na dan objave ovog Javnog poziva 12. listopada 2020. godine.

rnrn

Provedba projekta u smislu ovog Javnog poziva obuhvaća nabavu opreme, izvedbu radova, izradu programskih rješenja ii stručni nadzor od strane ovlaštenog inženjera. Izrada planske, projektne i druge tehničke dokumentacije nije opravdan trošak.

rnrn

Javni poziv se objavljuje 12.listopada 2020. godine. Učitavanje prijava na Javni poziv počinje dana 9.studenog 2020. godine u 9:00 sati, a slanje prijava počinje dana 23. studenog 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

rnrn

1.objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Javnog poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili

rnrn

2. istekom 2020. godine, što prije nastupi.

rnrn

Prijavitelj dostavlja prijavu za sufinanciranje sa svom obveznom dokumentacijom putem učitavanja u sustav za e- prijavu na javne pozive Fonda, u opsegu i formatima kako je navedeno u Pozivu.

rnrn

Predmet sufinanciranja prema ovim uvjetima mogu biti jedan ili više Projekata obuhvaćenih samo jednom prijavom za sufinanciranje.

rnrn

Više detalja o javnom pozivu možete pronaći na poveznici

rnrn

https://www.fzoeu.hr/docs/tekst_javnog_poziva_integrirani_promet_2020_v1.pdf

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Saznaj više >

NATJEČAJI
Otvorene prijave za DIGITAL SME nagrade

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Saznaj više >

Skip to content