4 natječaja Ministarstva turizma i sporta

17.12.2020.
Država: Hrvatska

Tekst natječaja

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 4 natječaja:

rnrn

  rn

 1. Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021.rn
   rn

  • Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će troškove organizacije velikih sportskih manifestacija koje u smislu ovog Javnog poziva predstavljaju sportska natjecanja međunarodnog karaktera čiji proračun za organiziranje manifestacije iznosi najmanje 3.000.000,00 kuna, a koja se održavaju na području Republike Hrvatske u vremenskom periodu od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine te koje svojom prepoznatljivošću doprinose međunarodnom ugledu i promociji Republike Hrvatske
  • rn

  • iznos sufinanciranja: 200.000 – 1.500.000 kn; zatraženi iznos sufinanciranja ne smije iznositi više od 60% od ukupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije, a ostatak sredstava potrebnih za organizaciju sportske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora
  • rn

  • prihvatljivi prijavitelj: udruga registrirana za obavljanje sportske djelatnosti
  • rn

  • prihvatljivi partneri: udruga, ustanova ili trgovačko društvo registrirani za obavljanje sportske djelatnosti
  • rn

  • prihvatljivi troškovi: troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, sudaca, delegata i volontera za vrijeme održavanja sportske manifestacije na području Republike Hrvatske; nabava sportske opreme, sportskih rekvizita i sportskih pomagala koji su nužni za održavanje sportske manifestacije; sanacija i/ili adaptacija javno dostupne sportske infrastrukture potrebne za održavanje velike sportske manifestacije; troškovi za edukativne aktivnosti u sklopu velike sportske manifestacije
  • rn

  • rok prijave: 16.12.2020. – 16.1.2021.
  • rn

  rn

 2. rn

 3. Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godinirn
   rn

  • Ministarstvo turizma i sporta poziva sve zainteresirane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da dostave prijave sa zahtjevom za sufinanciranje troškova izgradnje, izvođenja građevinskih radova te opremanja sportskih građevina koje se odnose na unapređivanje sportske infrastrukture, odnosno izgradnju, obnovu i rekonstrukciju sportskih građevina te opremanje istih te će na taj način pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • rn

  • Svaki prijavitelj može podnijeti najviše jedan zahtjev i dužan je nominirati jednu od osam skupina sportskih građevina: atletska staza, sportska dvorana za više sportova, nogometno igralište – prirodna trava/veliko, nogometno igralište-umjetna trava/malo, nogometno igralište umjetna trava/veliko, vanjska sportska igrališta za više sportova, teniski tereni i ostalo (outdorfitness/street workout, kuglana, skijalište, boćalište, streljana, hipodrom, biciklistička staza i dr.)
  • rn

  • rok prijave: 16.12.2020. – 20.1.2020.
  • rn

  rn

 4. rn

 5. Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2021. godinirn
   rn

  • Temeljni ciljevi Natječaja su osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima; sufinanciranje će biti raspoređeno po 3 programska područja (dozvoljeno 1 područje po prijavi te 1 prijava po prijavitelju):rn
    rn

   1. Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem (moguće zatražiti 10.000 – 120.000 kn)
   2. rn

   3. Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske (moguće zatražiti 10.000 – 120.000 kn)
   4. rn

   5. Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja (moguće zatražiti 50.000 – 200.000 kn)
   6. rn

   rn

  • rn

  • Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će programe najviše do 80% opravdanih troškova vrijednosti prijavljenog programa, a ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora; financijski će se pomoći provedba do 160 programa
  • rn

  • prihvatljivi prijavitelj: udruga registrirana za obavljanje sportske djelatnosti
  • rn

  • rok prijave: 15.12.2020. – 15.1.2021.
  • rn

  rn

 6. rn

 7. Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača "Hrvatska pliva" u 2021. godinirn
   rn

  • cilj natječaja je financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja sporta omogućiti što većem broju korisnika naučiti plivati, tj. posebni ciljevi su:rn
    rn

   1. povećanje broja korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača i naučili plivati
   2. rn

   3. potaknuti korisnike na organizirano bavljenje plivanjem
   4. rn

   rn

  • rn

  • Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će programe najviše do 80% opravdanih troškova vrijednosti prijavljenog programa, a ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora
  • rn

  • financijskim potporama pomoći će se provedba do 30 programa; raspon iznosa sufinanciranja koje je moguće zatražiti po prijavi je 10.000 – 120.000 kn
  • rn

  • jedan prijavitelj može prijaviti jedan projekt, a prihvatljivi prijavitelji su udruge registrirane za obavljanje sportske djelatnosti
  • rn

  • rok prijave: 15.12.2020. – 15.1.2021.
  • rn

  rn

 8. rn

rnrn

Sve se prijave obavljaju online, a detalje o uvjetima navedenih natječaja možete pročitati na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta.

rn

Prihvatljivi prijavitelji

udruge registrirane za obavljanje sportske djelatnosti

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
NATJEČAJ ZA DONACIJE 2024. GODINE „RTL pomaže djeci”

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024

Saznaj više >

Skip to content