Čitanjem do uključivog društva

28.12.2020.

Tekst natječaja

Poziv „Čitanjem do uključivog društva“, usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina (djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene, osoba s invaliditetom te pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina) kroz razvoj čitalačke pismenosti. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Provedbom Poziva doprinijet će se ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja za razdoblje od 2017. – 2022.

rnrn

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

rnrn

Opći cilj operacije: Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti

rnrn

Prijavitelji:

rnrn

Skupina aktivnosti A:

rnrn

narodne knjižnice:

rnrn

  rn

 • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
 • rn

 • udruga koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
 • rn

 • ustanova koja samostalno obavlja knjižničnu djelatnost ili koja u svom sastavu ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu)
 • rn

rnrn

Skupina aktivnosti B:

rnrn

  rn

 • umjetnička organizacija
 • rn

 • udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti
 • rn

 • ustanova u kulturi
 • rn

 • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • rn

rnrn

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 41.000.000,00 HRK.

rnrn

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 4.000.000,00 HRK.

rnrn

Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

rnrn

Informativne radionice: Ministarstvo kulture i medija organizirat će online informativne radionice za potencijalne prijavitelje i partnere putem aplikacije Microsoft Teams.

rnrn

Online informativna radionica za Skupinu aktivnosti A održat će se 19. siječnja 2021. od 10 do 12 sati, a online informativna radionica za Skupinu aktivnosti B održat će se 19. siječnja 2021. od 13 do 15 sati.

rnrn

Svrha je online informativnih radionica detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/ partnere o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.  Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno.

rnrn

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf-prijava@min-kulture.hr. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 14. siječnja 2021. odnosno do popunjenosti kapaciteta i to prema redoslijedu zaprimanja.

rnrn

Prihvatljivi sudionici će putem elektroničke pošte zaprimiti potvrdu o prihvaćanju prijave te uputu o načinu prisustvovanja i sudjelovanja na online informativnoj radionici.

rnrn

Cijeli poziv možete pronaći na poveznici https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/citanjem-do-ukljucivog-drustva/.

rnrn

 

rn

Prihvatljivi prijavitelji

Skupina aktivnosti A:

rnrn

narodne knjižnice:

rnrn

  rn

 • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
 • rn

 • udruga koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
 • rn

 • ustanova koja samostalno obavlja knjižničnu djelatnost ili koja u svom sastavu ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu)
 • rn

rnrn

Skupina aktivnosti B:

rnrn

  rn

 • umjetnička organizacija
 • rn

 • udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti
 • rn

 • ustanova u kulturi
 • rn

 • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • rn

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini na području Republike Hrvatske

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

Skip to content