Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021.godini

18.02.2021.

Tekst natječaja

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021.godini.

rnrn

CILJ POZIVA: Cilj programa je provođenje poticajne demografske i obiteljske politike, kroz promoviranje i osiguranje institucijskog zbrinjavanja sve djece predškolske dobi na području jedinica lokalne samouprave. Sredstvima programa pomoći će se jedinicama lokalne samouprave, osnivačima dječjih vrtića, u provedbi projekta. Ulaganje u objekte dječjih vrtića pridonijet će poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te doprinijeti ublažavanju postojećih regionalnih nejednakosti, osobito u prostornoj dostupnosti dječjih vrtića.

rnrn

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića i jedinice lokalne samouprave , vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave.

rnrn

PRIHVATLJIVI OBJEKTI: Prihvatljivi su objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedenom razdoblju.

rnrn

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Prihvatljive aktivnosti su izrada projektne dokumentacije, izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom (fiksni moduli za dječja igrališta, fiksna oprema za sportske dvorane (švedske ljestve, zidovi za penjanje, stropne sprave za penjanje itd.) te sanitarna oprema), uređenje okoliša i uređenje vanjskih terena.

rnrn

PROVEDBENO RAZDOBLJE: Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja do 31. listopada 2021. godine.

rnrn

INTENZITET POTPORE: Najviši udjel Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju. Dodijeljena sredstva sufinanciranja mogu biti jednaka ili manja od traženih u prijavnom obrascu. Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna s PDV-om. Najviši ukupni iznos sufinanciranja Središnjeg državnog ureda po Korisniku može iznositi 1.000.000,00 kuna s PDV-om.

rnrn

ROK ZA PRIJAVU: Krajnji rok za prijavu je 18. ožujka 2021. godine.

rnrn

Više informacija o Pozivu možete vidjeti ovdje.

rn

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića i jedinice lokalne samouprave , vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave.

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini na području Republike Hrvatske

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

Skip to content