Interreg program Slovenija-Hrvatska 2021. – 2027.: otvoreni pozivi za standardne projekte

27.03.2023.

Tekst natječaja

Otvoreni su pozivi za projektne prijedloge standardnih projekata u okviru Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021. – 2027.

Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, tj. prijavitelji mogu projektne prijave neprekidno podnositi od otvaranja poziva sve dok postoje dostupna sredstva. Zahtjevi koji budu zaprimljeni unutar odgovarajućeg roka prije svake sjednice Odbora za praćenje ukoliko ispunjavanju sve uvjete bit će predmet razmatranja Odbora za praćenje.

 

Otvoreni poziv za prioritete 1 i 3 

Prioritet 1: Zelena i prilagodljiva regija

  • Specifični cilj 2.4: Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa, te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima
  • Specifični cilj 2.7: Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja

Prioritet 3: Dostupna i povezana regija

  • Specifični cilj 6.2: Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama

Otvoreni poziv za prioritet 2

Prioritet 2: Otporna i održiva regija

  • Specifični cilj 4.6: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama

 

Prvi rok za podnošenje projektnih prijava:

  • otvoreni poziv za Prioritet 1 i Prioritet 3 (SC 6.2) – prvi rok za podnošenje prijava je 24. svibnja 2023. u 12 sati (CET).
  • otvoreni poziv za Prioritet 2 – prvi rok za podnošenje prijava je 21. lipnja 2023. u 12 sati (CET).

 

U programu mogu sudjelovati projekti čiji iznos traženih sredstava EFRR-a iznosi:

  • od 250.000 EUR do 2.5 milijuna EUR za prioritet 1 i od 200.000 EUR do 1 milijun EUR za prioritet 3
  • od 250.000 EUR do 2.5 milijuna EUR za prioritet 2

Ukupna financijska alokacija za objavljene Pozive iznosi otprilike 18,3 milijuna eura iz EFRR, uz stopu sufinanciranja od 80%.

 

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na hrvatskom i slovenskom jeziku. Sažetak projekta mora biti napisan na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.

Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system (Jems) kojem možete pristupiti putem poveznice: https://jems.si-hr.eu/no-auth/login?ref=%2Fapp%2Fdashboard

 

Za opća pitanja o javnom pozivu obratite se gđi Petri Hiršel Horvat putem e-maila si-hr.mkrr@gov.si ili telefona +386 1 400 3435.

Više informacija o programu i tekst oba poziva dostupni su na POVEZNICI.

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Saznaj više >

NATJEČAJI
Otvorene prijave za DIGITAL SME nagrade

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Saznaj više >

Skip to content