JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje primjene inovativnog proizvoda na javnoj površini korisnika

18.01.2024.

Tekst natječaja

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u periodu 1.6.2022. do 31.5.2026. provodi znanstveno istraživački projekt “Integration of underutilized ashes into material cycles by industry-urban symbiosis AshCycle”. U realizaciji projekta sudjeluje 28 partnera iz Danske, Hrvatske, Slovenije, Finske, Belgije, Nizozemske, Švicarske i Južnoafričke Republike, te je u cijelosti financiran od strane Europske komisije u okviru programa HORIZON.

Cilj istraživanja je razvoj, primjena, demonstracija i replikacija razvijenih različitih AshCycle rješenja kroz regionalnu industrijsko-urbanu simbiozu korištenja otpadnih materijala (pepela nastalih termičkom obradom). AshCycle rješenja uključuju razvoj i demonstraciju softvera baziranog na algoritmu za strojno učenje za predviđanje iskoristivosti sekundarnih sirovina, metode ekstrakcije rijetkih teških metala i fosfora, nove miješane cemente, predgotovljene betonske elemente i gotove betonske mješavine sa sekundarnim sirovinama, alkalnoaktivirane materijale, materijale za korištenje u geotehničkim konstrukcijama, te materijale za apsorpciju CO2 iz zraka i teških metala iz vode.

Dodatno je fokus projekta na razmjeni znanja između svih relevantnih dionika u lancu vrijednosti radi razvoja sinergije, partnerstva i novih poslovnih mogućnosti te podizanje svijesti javnosti i prihvaćanje važnosti korištenja sekundarnih resursa te razmjena iskustava i dobrih praksi. Detalji projekta dostupni su na stranicama: https://www.ashcycle.eu/en/project/ ili https://cordis.europa.eu/project/id/101058162.

U sklopu projekta, Građevinski fakultet u suradnji s partnerima razvija inovativne betonske proizvode s pepelom nastalim termičkom obradom. U sklopu projekta fakultet je dužan osigurati prvu primjenu razvijenih inovativnih proizvoda na javnoj površini (demonstracija).

Za uspješno i zakonski regulirano provođenje ove aktivnosti, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje primjene inovativnih proizvoda na javnoj površini korisnika.

Bespovratna financijska sredstva osigurana su u iznosu od 41.250,00 EUR-a s PDV-om.

Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava mogu ostvariti jedinice lokalne/regionalne samouprave, javne ustanove i trgovačka društva u javnom vlasništvu koji se nalaze na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije ili Krapinsko-zagorske županije.

Javni poziv kao i popratna dokumentacija mogu se pronaći na poveznici: https://www.grad.unizg.hr/o_fakultetu/natjecaj?@=2b08g#news_71010 .

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini na području Republike Hrvatske

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

Skip to content