Vrsta natječaja: Javni Poziv

Javni Poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”)

04.07.2023.
Država: Hrvatska
Tema/Sektor: Zaštita okoliša
Datum otvaranja natječaja: 29.06.2023.
Rok za prijavu: 31.12.2023 23:59

Tekst natječaja

Predmet javnog poziva je potpora mjera sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš.

Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš(tzv. “divlja odlagališta”) za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći za su/financiranje troškova.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 6.000.000,00 €.

Rok počinje 29. lipnja 2023., a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda na ovaj Javni poziv, a najkasnije  31. prosinca 2023.

Sredstva će se dodjeljivati  za:

a)  projekte uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i to:

do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu okoliša i prirode, energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije u Republici Hrvatskoj, na temelju odluke Vlade RH, a na prijedlog nadležnog ministarstva, a prijavitelji mogu ostvariti najviše do 200.000,00 € po jednoj prijavi

do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i prvoj skupini otoka.

do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje

do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu od 80%, 60% ili 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00 €.

b) za projekte uklanjanja otpada odbačenog u speleološke objekte

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode koje su nadležne za upravljanje speleološkim objektima sukladno Zakonu o zaštiti prirode u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode.

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00 €.

UVJETI:

Sjedište na području Republike Hrvatske

Prijava sukladno uvjetima ovog Javnog poziva

Dostavljena obvezna dokumentaciju i ispunjavanje svih uvjeta sukladno ovom Javnom pozivu

Prihvaćanje uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom sukladno ovom Javnom pozivu i općim aktima Fonda

Ulog vlastitih sredstava

Bez dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu

Bez poslovnih računa u blokadi

Bez nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave

Pravovremeno  i u potpunosti ispunjavanje svih preuzetih ugovornih obveza na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda.

Prijava sem dostavlja u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektroničkom obliku na USB-u:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

s naznakom „Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš“ (JP ZO-1/2023)

s navedenim nazivom i adresom prijavitelja.

Veza na Javni poziv

Prihvatljivi prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Saznaj više >

NATJEČAJI
Otvorene prijave za DIGITAL SME nagrade

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Saznaj više >

Skip to content