Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2023. – II. rok za podnošenje prijedloga programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2023. godini

09.05.2023.

Tekst natječaja

Ministarstvo kulture i medija, objavilo je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu
– drugi rok za podnošenje prijedloga programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2023. godini – od 17. travnja do 17. svibnja 2023. godine do 17.00 sati.

Prioriteti poziva: jačanje suvremenog umjetničkog stvaralaštva i produkcije te njezino pozicioniranje u odnosu na europski kontekst, poticanje mobilnosti i međukulturnog dijaloga, razvijanje dugoročnih partnerskih suradnji, stručna utemeljenost i visoka razina kvalitete, uključenost lokalne zajednice, osiguranje temeljne kulturne infrastrukture, zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom, ekonomičnost te kontinuitet u djelovanju predlagatelja programa i projekata.

TEMELJNI UVIJETI  I KRITERIJI ZA DODJELU:

 • kvaliteta ponuđenog programa ili projekta
 • značaj programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
 • ravnomjeran regionalni razvoj
 • sadržajna inovativnost projekta ili programa i primjena novih tehnologija
 • kreiranje novih suradničkih modela (koprodukcija, mreža unutar istih ili različitih područja)
 • ekonomičnost, kontinuitet i održivost projekta ili programa
 • promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
 • poticaj kulturnom razvitku kao i uspostavljanje partnerskih suradnji s područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.
 • promicanje programa za djecu i mlade
 • sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
 • podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
 • podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa
 • financijska potpora iz drugih izvora

 

Više detalja o Pozivu možete pornaći OVDJE.

Prihvatljivi prijavitelji

 • ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedećim djelatnostima:

muzejske djelatnosti, knjižnične djelatnosti, potpore izdavanju knjiga, potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora, izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija, monografija iz područja kulture i umjetnosti, književnih manifestacija, književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti, dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, vizualnih umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog), međunarodne kulturne suradnje, redovne djelatnosti udruga u kulturi, gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture, zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine, zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine, zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
NATJEČAJ ZA DONACIJE 2024. GODINE „RTL pomaže djeci”

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024

Saznaj više >

Skip to content