Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave

14.03.2024.

Tekst natječaja

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave.

 

Cilj Poziva je:

 • Unapređenje društvene infrastrukture te povećanje kvalitete života na području općina i gradova u Republici Hrvatskoj.
 • Povećanje kapaciteta društvene infrastrukture namijenjene, prije svega, djeci i mladima, omogućavanje povećane fizičke aktivnosti i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, povećanje atraktivnost naselja za mlade obitelji s djecom te kvalitete života na ruralnom prostoru gradova i općina.
 • Osiguravanje boljih uvjeta i standarda sigurnosti dječjih igrališta kao mjesta za igru, druženje i rekreaciju djece i mladih.

 

Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u Državnom proračunu:

 • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I do IV. skupine prema indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 450.000,00 EUR
 • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII.. skupine prema indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 350.000,00 EUR

 

Najviši udio Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom projektu može biti:

 • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine prema indeksu razvijenosti do 90% prihvatljivih troškova,
 • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine prema indeksu razvijenosti do 70% prihvatljivih troškova,

nastalih u provedbenom razdoblju, (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine, broj 3/24).

 

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (i Grad Zagreb) koje provode projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta na javnoj površini jedinice lokalne samouprave odnosno igrališta koje je u njihovom vlasništvu ili za koje imaju pravo korištenja.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • opremanje dječjih igrališta, nabava, kupnja, postavljanje fiksne opreme (igrala – tobogani, moduli, ljuljačke, vrtuljci, pješčanici, penjalice, penjalice s mrežom, kućice, anti-stres gumene podloge i sl.)
 • opremanje potrebnom urbanom opremom (klupama za sjedenje, klupama za dojilje, stalcima za bicikle, koševima za otpatke, zaštitnim ogradama, rasvjetom)
 • krajobrazno uređenje
 • uređenje prilaza dječjem igralištu prilagođenih djeci s teškoćama u razvoju te osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

 

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave Poziva na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda, odnosno do 12. travnja 2024. godine.

 

Detalji i prijavna dokumentacija dostupni su na POVEZNICI.

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Uspostava reciklažnih dvorišta

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO 5/2024)

Saznaj više >

NATJEČAJI
Natječaj „Najljepši školski vrtovi 2024.”

Saznaj više >

Skip to content