Vrsta natječaja: Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.

04.07.2023.
Država: Hrvatska
Tema/Sektor: Obrazovanje
Rok za prijavu: 28.07.2023 23:59

Tekst natječaja

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Planirana vrijednost Natječaja je 1.858.119,32 eura /14.000.000,00 kuna. Ukupna planirana vrijednost Natječaja može se mijenjati ovisno o visini stvarno raspoloživih, odnosno uplaćenih sredstava sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu (Narodne novine, broj 31/23.).  Najmanji iznos koji se može zatražiti je 6.636,14 eura/50.000,00 kuna, a najveći 19.908,42 eura/150.000,00 kuna.
Odobreni iznosi isplatit će se korisnicima u tri rate tijekom školske godine 2023./2024. prema mogućnostima izvršenja proračuna Ministarstva i predvidivoj dinamici provedbe projekta:
prva rata: 35% od dobivenog iznosa, najkasnije 10 dana po potpisivanju ugovora,

druga rata: 30% od dobivenog iznosa, po dostavi prvog izvješća,

treća rata: 35% od dobivenog iznosa, po dostavi drugog izvješća.

 

Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od tri osnovna područja aktivnosti:

 

P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta:

 

a. Odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti;

b. Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba;

c. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo;

d. Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima;

e. Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta;

f.  Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i  multikulturalizmu;

g. Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.

 

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:

 

a. Odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju;

b. Odgoj i obrazovanje za volonterstvo;

c. Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih;

d. Poticanje rada s talentiranom i darovitom djecom i mladima te djece s teškoćama u razvoju.

 

P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području:

 

a. Odgoj i obrazovanje za STEM;

b. Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost;

c. Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija;

d. Utjecaj tehnike, tehnologije i informatičkih rješenja na zdravlje pojedinca.

 

Projekt se provodi isključivo na području Republike Hrvatske.

 

Projekt se provodi u školskoj godini 2023./2024., a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2024. godine.

 

Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

 

Udruga kao nositelj projekta može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt s jednim ili više partnera, ali ista udruga može biti partner u više projekata.

Ako se projekt provodi u suradnji s jednim ili više partnera, potrebno je točno naznačiti koju će aktivnost projekta provesti pojedini partner. Jednako tako, i u proračunu treba točno naznačiti iznose koji su potrebni za provedbu pojedine aktivnosti.

Poželjno je da udruga ima planirane i druge izvore financiranja kojim će sufinancirati provedbu.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj  br. 74/2014., 70/2017., 98/2019. i 151/2022.)

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
NATJEČAJ ZA DONACIJE 2024. GODINE „RTL pomaže djeci”

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024

Saznaj više >

Skip to content