Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

02.07.2024.

Tekst natječaja

Sukladno ovome natječaju, financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te su u skladu s područjima aktivnosti iz Natječaja.
Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
Projekt se provodi u školskoj godini 2024./2025., a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2025. godine.
Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.
Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj  br. 74/2014., 70/2017., 98/2019. i 151/2022.).
Projekt se prijavljuje ispunjavanjem i slanjem elektroničkih obrazaca (mrežna stranica: https://eobrasci.mzo.hr) te slanjem ispisanih, ovjerenih i potpisanih elektroničkih obrazaca poštom, kurirskom službom ili osobno.
Za pristup obrascima prijave treba se registrirati u Sustavu za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca: https://eobrasci.mzo.hr/. Elektronička inačica zahtjeva zaprimljena je nakon što sustav javi poruku „Uspješno ste poslali obrazac“.
Prijavom u Sustav za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca projekt se izravno prijavljuje na Natječaj. Ispisani, ovjereni i potpisani obrasci s prilozima dostavljaju se poštom (preporučeno), kurirskom službom ili osobno na adresu:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: 
„ZA NATJEČAJ – IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE – UDRUGE“.
Prijava u papirnatome obliku sadrži obvezne obrasce s vlastoručnim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije, kao i svu ostalu obveznu dokumentaciju. Također, može sadržavati i neobveznu dokumentaciju.
Više informacija OVDJE.

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Otvorene prijave za DIGITAL SME nagrade

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen natječaj za prijavu programa zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama

Saznaj više >

Skip to content