Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2024. godinu

08.05.2024.
Datum otvaranja natječaja: 06.05.2024.
Rok za prijavu: 05.06.2024 23:59

Tekst natječaja

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2024. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj javni poziv su udruge koje moraju udovoljavati općim uvjetima Poziva.

Prijava projekta u partnerstvu nije obavezna, ali se partnerstvom na projektu može ostvariti prednost pri financiranju, a prihvatljivi partneri su:

  • javna ustanova,
  • udruga, koja mora udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj,
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na:

1. podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima (individualni i grupni savjetodavni rad, veća  dostupnost trudničkih tečajeva, posebice edukacije o razdoblju nakon poroda i izazovima s kojima se roditelji susreću u navedenom razdoblju, jačanje grupa za potporu dojenju te radionica razvojne gimnastike i masaže)

2aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima (samohranim roditeljima, roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu – cilj je pružiti podršku roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva)

3poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu

4senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja (tisak brošura, letaka i plakata na temu dojenja te njihova distribucija, organizacija javnih događanja usmjerenih promociji dojenja).

5unaprjeđenje digitalnih kompetencija djece i roditelja s ciljem prevencije elektroničkog nasilja.

Najmanji iznos koji se može dodijeliti putem Poziva je 6.700,00 eura, dok je najveći 13.300,00 eura.

Poziv je otvoren od 6. svibnja 2024. godine do 5. lipnja 2024. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 833.000,00 eura.

Više informacija možete pronaći na https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-usmjerenih-podrsci-roditeljstvu-za-2024-godinu/7045

Prihvatljivi prijavitelji

Udruge koje aktivno djeluju u prioritetnom području aktivnosti ovog Poziva, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge.

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024)

Saznaj više >

NATJEČAJI
Ponovno otvaranje Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NATJEČAJI
Škole, nagrađuju se eko-projekti: Prijavite se na natječaj ekoLucija 101

Saznaj više >

Skip to content