Program održivog razvoja lokalne zajednice 2024.

02.01.2024.

Tekst natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program održivog razvoja lokalne zajednice koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Sredstva Programa namijenjena su za financiranje projekata s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na području jedinice lokalne samouprave prihvatljivog podnositelja zahtjeva.

Prihvatljive su građevine javne namjene, iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja.

Prihvatljive građevine moraju biti u vlasništvu prihvatljivih podnositelja iz točke 6.1. ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji ili su u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu i na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici. 6.4.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama. U okviru ovog Programa nisu prihvatljivi projekti koji se financiraju ili se planiraju financirati iz EU fondova, uključivo i ITU mehanizam ili Mehanizma za oporavak i otpornost.

Poziv se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/.

➢ Vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše do 100.000,00 eura (slovima: stotisućaeura) s PDV-om

➢ Za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu najviši iznos financiranja koji se može dodijeliti je 50.000,00 eura

➢ Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 eura (slovima: dvadesetsttisućaeura) s PDV-om.

➢ Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do:

✓ 90 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz I. i II. skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti

✓ 80 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz III. i IV. skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje projekta od 2. siječnja 2024. godine do najkasnije 2. veljače 2024. godine.

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Saznaj više >

NATJEČAJI
Otvorene prijave za DIGITAL SME nagrade

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Saznaj više >

Skip to content