PROGRAM PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

02.01.2024.

Tekst natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program podrške brdsko-planinskim područjima koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

a) jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja,

b) jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na području jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama. U okviru ovog Programa nisu prihvatljivi projekti koji se financiraju ili se planiraju financirati iz EU fondova, uključivo i ITU mehanizam ili Mehanizma za oporavak i otpornost.

Prihvatljivi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na: trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta), trošak izvođenja radova, trošak opremanja fiksnom opremom, trošak usluga nadzora gradnje i trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

➢ Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 EUR (slovima:stotisućaeurainulacenti) s PDV-om.

➢ Za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu najviši iznos financiranja koji se može dodijeliti je 60.000,00 eura (slovima:šezdesettisućaeurainulacenti) s PDV-om.

➢ Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 eura (slovima: dvadesetsttisućaeura) s PDV-om.

➢ Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do:

✓ 90 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz I. skupine BPP-a

✓ 80 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz II. i II. skupine BPP-a

Poziv se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva https://razvoj.gov.hr/.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje projekta od 2. siječnja 2024. godine do najkasnije 2. veljače 2024. godine

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Saznaj više >

NATJEČAJI
Otvorene prijave za DIGITAL SME nagrade

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Saznaj više >

Skip to content