Sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2023. godine

05.06.2023.

Tekst natječaja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nadležno za provodu Program LIFE u Republici Hrvatskoj u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je Javni poziv za  dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2023. godine.

Svrha Javnog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na Program LIFE 2021. – 2027. – projekti standardnih djelovanja na natječaj za 2023. godinu.

Rok za prijavu završava:

  • 21. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma „Priroda i bioraznolikost” i „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života”
  • 31. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2023. godinu sufinancirati u visini do 50 % učešća kojeg korisnik mora samostalno osigurati.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javom pozivu iznosi 500.000,00 €.

Detalji poziva i obvezna dokumentacija za podnošenje poziva nalaze se OVDJE.

Važno! Prijavitelji projekata koji se prijavljuju za sredstva Fonda dužni su prilikom prijave projekta preko portala Funding & tender opportunities, omogućiti Nacionalnoj kontakt točki uvid u njihovu projektnu prijavu na način da se u dijelu koji se odnosi na unos sudionika (Participants) kao kontakt osoba (Contact Person) doda Nikolina Petković Gregorić te adresa nikolina.petkovicgregoric@mingor.hr i dodijeli joj se uloga Team member – read only access.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi korisnici LIFE projekta su:

  • trgovačka društva i druge pravne osobe
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • tijela državne uprave
  • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
  • udruge
  • fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a.

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini na području Republike Hrvatske

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

Skip to content