Uspostava reciklažnih dvorišta

15.04.2024.

Tekst natječaja

Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta odnosno nabave mobilnih reciklažnih dvorišta se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. – Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21,142/23, ZGO), u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih reciklažnih dvorišta.

Ukupna bespovratna sredstva: 6.000.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00 €

  • 500.000,00 EUR za obalne/otočne JLS-ove kao prijavitelje,
  • 500.000,00 EUR za ostale JLS-ove kao prijavitelje.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 850.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Jedinice lokalne samouprave

Projektni prijedlog se podnosi MINGOR/NT-u putem sustava eNPOO https://fondovieu.gov.hr) u elektroničkom obliku.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 3. lipnja 2024. godine u 10,00 h.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 29. travnja 2024. godine u 9,00 h.

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024)

Saznaj više >

NATJEČAJI
Ponovno otvaranje Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NATJEČAJI
Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2024. godinu

Saznaj više >

Skip to content