J A V N I   P O Z I V – Srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2019/2020.

24.10.2019.

 

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

REPUBLIKA HRVATSKA

rnrn

MINISTARSTVO TURIZMA

rnrn

Uprava za strateško planiranje, programe Europske unije i međunarodnu suradnju

rnrn

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

rnrn

 

rnrn

objavljuje

rnrn

 

rnrn

J A V N I   P O Z I V

rnrn

 

rnrn

Srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za

rnrn

PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2019/2020.

rnrn

 

rnrn

  rn

 1.    Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata.
 2. rn

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

  rn

 1.  Sredstva su namijenjena za:
 2. rn

rnrn

 

rnrn

  rn

 1. Novi turistički proizvod za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola/-e  nalazi/-e temeljen na:
 2. rn

rnrn

 

rnrn

  rn

 • povezivanju javnog, civilnog, privatnog sektora i znanosti (razvoja)
 • rn

 • pozitivnim učincima u zaštiti okoliša
 • rn

 • uvođenju novih tehnologija
 • rn

 • uključivanju strateški definiranih posebnih oblika turizma (nautički, zdravstveni, kulturni, poslovni, golf, cikloturizam, ruralni i planinski, eno i gastro, omladinski, socijalni i dr.)
 • rn

rnrn

 

rnrn

  rn

 1. Projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma (IT-elektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.)
 2. rn

rnrn

 

rnrn

  rn

 1. Nove oblike promocije:
 2. rn

rnrn

 

rnrn

  rn

 • branding
 • rn

 • uvođenje IT komunikacijske tehnologije (korištenje društvenih mreža, internet i dr.)
 • rn

 • drugo
 • rn

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

  rn

 1. Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:
 2. rn

rnrn

 

rnrn

Srednje strukovne i umjetničke škole kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Prijavitelj).

rnrn

Spomenuti Prijavitelj projekt može prijavit samostalno ili u partnerstvu s jednom ili više drugih škola (tj. srednjim strukovnim i umjetničkim školama – u daljnjem tekstu: Partner). Osnivač Partnera mora biti Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska.

rnrn

 

rnrn

  rn

 1. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva:  400.000,00 kn
 2. rn

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

  rn

 1. Iznos zatraženih sredstava može biti najviše:
 2. rn

rnrn

 

rnrn

  rn

 • 20.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 škola
 • rn

 • 50.000 kn ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više škola
 • rn

rnrn

 

rnrn

Prijavitelj po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

  rn

 1. Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt.
 2. rn

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

  rn

 1.    Potrebna dokumentacija za kandidiranje projekata:
 2. rn

rnrn

 

rnrn

(1) Obvezni obrasci za prijavu:

rnrn

  rn

 • jedan Opisni obrazac prijave na propisanom obrascu ispunjen isključivo na računalu, potpisan i ovjeren – potpisuje ga škola – Prijavitelj
 • rn

 • Obrazac proračuna projekta na propisanom obrascu ispunjen isključivo na računalu – u slučaju partnerstva svaka škola (Prijavitelj i Partner) dostavlja obrazac proračuna s troškovima koji se odnose na aktivnosti u provedbi projekta dotične škole
 • rn

 • Izjava o partnerstvu na propisanom obrascu (ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu)
 • rn

rnrn

 

rnrn

(2) Obvezni prilozi za prijavu:

rnrn

  rn

 • dokaz o pravnom statusu za Prijavitelja i Partnere (ukoliko se projekt izrađuje u partnerstvu)
 • rn

 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana) za Prijavitelja i Partnere (ukoliko se projekt izrađuje u partnerstvu)
 • rn

 • dokaz da su mentori zaposlenici škola Prijavitelja/Partnera (u slučaju partnerstva, za sve mentore)
 • rn

rnrn

 

rnrn

NAPOMENA: objedinjenu dokumentaciju (obvezen obrasce i propisanu dokumentaciju) dostavlja Prijavitelj projekta.

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

  rn

 1. Ministarstvo zadržava pravo praćenja realizacije programa/projekta, kao i kontrole namjenskog trošenja sredstava.
 2. rn

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

  rn

 1. Prijave dostaviti na adresu: Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na javni poziv – „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2019/2020.“ –  ne otvarati“.
 2. rn

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

  rn

 1. Neće se uzeti u razmatranje prijave poslane izvan roka navedenog u Uputama za prijavitelje.
 2. rn

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

  rn

 1. Javni poziv otvoren je do 2. prosinca 2019. godine
 2. rn

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

Upute za prijavitelje i cjelovita natječajna dokumentacija sastavni su dio ovog Javnog poziva i objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva turizma:. https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

 

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content