ODRŽANA SJEDNICA PARTNERSKOG VIJEĆA ZA PODRUČJE KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE

31.10.2019.

U utorak 28. listopada u Velikoj galeriji Grada Zaboka održana je 1. sjednica novog Partnerskog vijeća Krapinsko- zagorske županije.

rnrn

Prvoj sjednici nazočilo je preko pedesetak sudionika, od toga 30 članova s pravom glasa te ostali važni dionici za razvoj Krapinsko- zagorske županije odnosno pročelnici, ravnatelji županijskih institucija, direktori trgovačkih društva te gradonačelnici i načelnici Gradova i Općina Krapinsko- zagorske županije.

rnrn

Uredbom Vlade (NN 103/2015) pobliže je definirano osnivanje, sastav, djelokrug i način rada partnerskih vijeća za područje županije. Partnersko vijeće za područje Krapinsko- zagorske županije imenuje župan, a broji 35 članova. Vijeće je sastavljeno od predstavnika različitih dionika razvoja na području županije, a ima svoju zamjenu koji zamjenjuje člana u slučaju njegove spriječenosti.  U radu partnerskog vijeća sudjeluju predstavnici regionalne (područne) samouprave i regionalnog koordinatora, velikih gradova s područja županije, manjih gradova i općina s područja županije, visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja, gospodarskih i socijalnih partnera te organizacija civilnog društva s područja županije.

rnrn

Na 1. sjednici usvojio se Poslovnik o radu partnerskog vijeće te se birao predsjednik i zamjenik Vijeća. Za predsjednika partnerskog vijeća izabran je župan Željko Kolar. A za zamjenicu predsjednika izabrana je ravnateljica Zagorske razvojne agencije Karolina Barilar. Jedna od važnih točki na sjednici bilo je i predstavljanje procesa izrade novog akta strateškog planiranja Krapinsko- zagorske županije. Predstavljen je cjelokupni proces izrade srednjoročnog dokumenta Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.- 2027. godina koji mora biti usklađen sa najvišim aktom strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj, a to je Nacionalna razvojna strategija i od velikog je značaja za razvoj Krapinsko- zagorsku županije jer se njime definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije. Kako bi se navedenim dokumentom utvrdilo i analiziralo trenutno stanje razvoja županije i razradila intervencijska logika s vizijom i misijom te detaljnom razradom ciljeva, prioriteta, mjera i pokazatelja ishoda, dokument se izrađuje u participativnom procesu s regionalnim dionicima te u skladu s trenutno važećim zakonodavnim okvirom. Također župan Željko Kolar predstavio je statuse strateških projekata Krapinsko- zagorske županije definirane u trenutno važećoj Strategiji te izvijestio o aktivnostima za nove velike projekte koji su u planu na području Krapinsko- zagorske županije. Osim o strateškim projektima riječi je bilo i o projektima energetske obnove osnovnih škola koji su uspješno završeni te o projektima energetske obnove škola koji se polako privode kraju i najavio nove koji će se financirati.

rnrn

Članovi Partnerskog vijeća imenuju se za razdoblje trajanja planskog dokumenta politike regionalnog razvoja, te se osniva radi sudjelovanja u donošenju Plana razvoja županije, utvrđivanja prioriteta razvoja na području Krapinsko- zagorske županije, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj Krapinsko- zagorske županije, njihove provedbe i praćenja te obavljanja drugih poslova sukladno Zakonu i Uredbi. Općenito  zadaća novoosnovanog Partnerskog vijeća je da raspravlja i daje mišljenja i prijedloge tijekom pripreme, izrade i provedbe Plana razvoja Krapinsko- zagorske županije 2021.-2027. godina.

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Objavljena INICIJALNA RANG LISTA ZA MJERU 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – nerazvrstane ceste

Saznaj više >

NOVOSTI
Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije

Saznaj više >

NOVOSTI
Obavijest o zatvaranju Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Saznaj više >

Skip to content