Objavljena dva nova natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” – provedbu tipa operacije 8.5.1 i 8.5.2

05.05.2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva nova natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” – provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” i provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

rnrn

Tip operacije 8.5.1

rnrn

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020) te udruge šumoposjednika.
rnUkupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna.
rnVrijednost potpore iznosi od 5.000 eura do 700.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
rnPotpora za ulaganja dodjeljuje se po hektaru na temelju standardnih troškova za četiri tipa i devet načina izvođenja konverzije.

rnrn

Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 25. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

rnrn

Više o natječaju možete saznati ovdje.

rnrn

Tip operacije 8.5.2

rnrn

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020) te udruge šumoposjednika, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.
rnUkupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 65.000.000,00 kuna.
rnVrijednost potpore iznosi od 5.000 eura do 100.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
rnPrihvatljiva ulaganja uključuju radove i usluge u vezi s uspostavom i uređenjem staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča, smjerokaza i slično.

rnrn

Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 31. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

rnrn

Više o natječaju možete saznati ovdje

rnrn

rnPrema članku 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020), šumoposjednik je svaka pravna ili fizička osoba koja kao vlasnik i/ili posjednik gospodari šumom i/ili šumskim zemljištem.

rnrn

U smislu ovog Zakona šumoposjednici su:
rna) Javni šumoposjednik je pravna osoba koja je ovim Zakonom ovlaštena za gospodarenje šumom i/ili šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
rnb) Pravna osoba sa statusom javne ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska i njezine znanstveno-nastavne sastavnice koje svoju znanstveno-nastavnu djelatnost i znanstveno istraživački rad obavljaju iz područja šumarstva
rnc) Pravna osoba čiji je osnivač i vlasnik jedinica lokalne samouprave , a kojoj je odlukom Vlade iz Članka 16. stavka 3. povjereno gospodarenje
rnd) Privatni šumoposjednik je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik šume i/ili šumskog zemljišta  te posjednik na temelju pravnoga posla

rnrn

Prema površini šume i šumskog zemljišta privatni šumoposjednik može biti:
rna) Mali šumoposjednik s površinom šuma i/ili šumskog zemljišta do 20 ha
rnb) Srednji šumoposjednik s površinom šuma i/ili šumskog zemljišta većom od 20, a manjom od 300 ha
rnc) Veliki šumoposjednik s površinom šuma i/ili šumskog zemljišta većom od 300 ha

rnrn

rnZa sva pitanja slobodno se obratite putem e-maila na silvija.pavic@zara.hr ili telefonom na 091 611 5621.

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

 

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content