Brošura “EU u Hrvatskoj”

29.07.2020.

Republika Hrvatska se 1. srpnja 2013. godine pridružila europskoj obitelji što je pridonijelo njezinom gospodarskom razvoju, ali i usvajanju i razvoju zajedničkih europskih vrijednosti poput ljudskih prava, sloboda, demokracije i vladavine prava. Kao članici Europske unije, na raspolaganju su joj sredstva iz europskih fondova te joj iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova samo za razdoblje 2014.- 2020. stoji na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Osnovna svrha europske kohezijske politike i Europskih strukturnih i investicijskih fondova jest smanjiti značajne gospodarske, socijalne i regionalne razlike između regija Europske unije.

rnrn

U brošuri su predstavljeni neki od najznačajnijih/ najprepoznatljivijih projekata za svaku županiju koji su sufinancirani iz europskih fondova, pa tako i projekti od značaja za Krapinsko- zagorsku županiju. Brošura predstavlja 84 projekta iz različitih područja- od prometa, infrastrukture i turizma do zdravstva, zapošljavanja i zaštite okoliša.

rnrn

Projekti Krapinsko- zagorske županije koji se spominju u brošuri su:

rnrn

  rn

 • Poslovno- tehnološki inkubator Krapinsko- zagorske županije
 • rn

rnrn

Ukupan proračun projekta: 29.623.436,17 HRK

rnrn

Iznos EU sufinanciranja: 20.000.000,00 HRK

rnrn

Projekt obuhvaća izgradnju objekta inkubatora u Krapini s 28 opremljenih funkcionalno- prostornih jedinica (uredi, proizvodni prostori, dvorana, zajednički prostori), 82,50% popunjenosti tih prostora tri godine nakon uspostave inkubatora, 2 poduzetničke potporne institucije koje koriste infrastrukturu, 16 novih i 11 već postojećih poduzeća koja će koristiti proizvode/ usluge infrastrukture tri godine nakon uspostave inkubatora.

rnrn

  rn

 • Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko- zagorske županije
 • rn

rnrn

Ukupan proračun projekta: 8.285.992,14 HRK

rnrn

Iznos EU sufinanciranja: 7.033.055,95 HRK

rnrn

Cilj projekta je obnova i opremanje Doma zdravlja Krapinsko-goranske županije. Nabava opreme odnosi se na opremanje specijalističkih pedijatrijskih ordinacija, RTG kabineta, ambulanta za zdravstvenu zaštitu žena, ambulante opće i obiteljske medicine, specijalističke ambulante za fizikalnu medicinu te ordinacije dentalne medicine na ukupno više od 20 lokacija. Projektom će se provesti i manji infrastrukturni zahvati na ukupno 9 ambulanti.

rnrn

  rn

 • Opremanje dnevnih bolnica i dnevne kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
 • rn

rnrn

Ukupan proračun projekta: 15.757.688,75 HRK

rnrn

 Iznos EU sufinanciranja: 15.757.688,75 HRK

rnrn

Funkcionalnim opremanjem dnevnih bolnica na odjelu interne medicine, pedijatrije, ginekologije, neurologije i kirurgije u Općoj bolnici Zabok, značajan broj stacionarnih pacijenata moći će se obraditi tijekom dnevnog boravka u bolnici te će se na taj način smanjiti opterećenje na akutnim bolničkim odjelima i povećati kvaliteta života pacijenata koji bi u suprotnom morali biti hospitalizirani čekajući medicinsku obradu.

rnrn

  rn

 • Lumen
 • rn

rnrn

Ukupan proračun projekta: 854.463,50 HRK

rnrn

Iznos EU sufinanciranja: 854.463,50 HRK

rnrn

Projekt je usmjeren na stvaranje sustava organizirane podrške radu s darovitim i talentiranim učenicima u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije, ali i pružanje podrške nastavnicima, profesorima i stručnom osoblju škola kako bi bili osposobljeni kontinuirano raditi s takvim učenicima.

rnrn

 

rnrn

Cijelu brošuru možete pronaći na slijedećem linku: https://ec.europa.eu/croatia/sites/croatia/files/docs/eu-funds-brochure-croatia-2019.pd

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content