Podsjetnik o natječaju – Program održivog razvoja lokalne zajednice 2021.

17.09.2020.

Poštovani,

rnrn

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU namjerava početkom 2021. godine objaviti Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu financijskih sredstava u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

rnrn

Cilj javnog poziva je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u  unapređenju društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture  kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

rnrn

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama.

rnrn

Neprihvatljive su aktivnosti: kupnja opreme ili vozila, kupnja strojeva, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, košenje bankina, krpanje udarnih rupa.

rnrn

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u: I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave;  I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave;  III. i IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave, ukoliko se projekt provodi na prihvatljivim područjima provedbe. Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere.

rnrn

Prihvatljiva područja provedbe su područja jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III., i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

rnrn

Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše 1.000.000,00 kuna s PDV-om bez obzira na broj odobrenih projekata; Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

rnrn

Pretpostavljene stope financiranja: za JLS iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, za JLS iz II. skupine 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, za JLS iz III. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, za JLS iz IV. skupine 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, za jedinice područne (regionalne) samouprave iz III. i IV. skupine, 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

rnrn

Informacije o prošlim natječajima možete pronaći na https://razvoj.gov.hr/

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Odabrani dječji vrtići, osnovne i srednje škole te centri za odgoj i obrazovanje za izvođenje programa Ruksak (pun) kulture u 2024. godini

Saznaj više >

NOVOSTI
Plan savjetovanja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU s javnošću za 2024. godinu.

Saznaj više >

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

Skip to content