Zagorska razvojna agencija u sklopu projekta „Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II“ provela prvi ciklus edukativnih radionica „Upravljanje projektnim ciklusom“

19.10.2020.

Zagorska razvojna agencija provodi projekt „Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II“, sufinanciran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Prioritetna os 10: Tehnička pomoć. Projekt se provodi u razdoblju od 1. travnja 209. godine do 31. prosinca 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16.953.066,76 kuna, bespovratna sredstva iznose 14.410.106,68 kuna, dok sredstva prijavitelja iznose 2.542.960,08 kuna. Projektom se jačaju kapaciteti lokalne i regionalne zajednice za pripremu i provedbu projekata koji doprinose jačanju kvalitete života Krapinsko-zagorske županije. Posredno, podizanjem znanja i kompetencija dionika razvoja Županije, pridonijet će se jačoj financijskoj apsorpciji dostupnih sredstava Europske unije. U sklopu projekta pruža se besplatna i stručna savjetodavna podrška u pripremi i provedbi projekata, izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških dokumenata za narednu financijsku perspektivu, provode se informiranja korisnika o EU fondovima i mogućnostima korištenja EU sredstava, edukacije za jačanje kapaciteta Zagorske razvojne agencije, ali i potencijalnih korisnika i prijavitelja na pozive iz EU fondova, a sve s ciljem pružanja sveobuhvatne savjetodavne usluge u sferi  EU fondova.

rnrn

Upravo s ciljem jačanja kapaciteta potencijalnih korisnika, Zagorska razvojna agencija organizirala je besplatne edukativne radionice namijenjene javnopravnim tijelima s područja županije na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“. Radionice su se provodile u razdoblju od 05.10.2020. do 16.10.2020. godine kombinacijom on-site i online edukacija, a održali su ih predavači iz tvrtke Logička matrica d.o.o., koji posjeduju dugogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova. On-site radionice održale su se u Poduzetničkom centru Krapinsko – zagorske županije, dok su online radionice održane putem aplikacije Skype kako bi se, zbog trenutne epidemiološke situacije, omogućilo sudjelovanje svim sudionicima. Na radionicama je sudjelovalo 20 polaznika iz različitih javnopravnih tijela te su kroz deset dana obrađene brojne teme u okviru upravljanja projektnim ciklusom – uvod o EU fondovima i mogućnosti u sklopu nove financijske perspektive, osnovna načela pripreme i provedbe programa i projekata, struktura projekta, pristup logičke matrice, planiranje aktivnosti i proračuna projekta, studija izvodljivosti, postupci nabave i načela javne nabave, obrasci za prijavu projekta kroz sustav eFondovi, izvještavanje u sklopu i nakon provedbe projekta, dokumentiranje i arhiviranje, najčešće greške i izazovi financijskog upravljanja, promidžba i vidljivost u EU projektima. Polaznici su iskazali zadovoljstvo sadržajem i metodama provedbe radionica te istaknuli korist ovakvih edukacija kojima se izravno doprinosi stjecanju i razvoju znanja s ciljem postizanja veće apsorpcije sredstava EU fondova u Krapinsko – zagorskoj županiji. 

rnrn

Budući da je trenutna financijska perspektiva pred samim krajem te 2021. počinje novo programsko razdoblje koje sa sobom donosi određene novine u pogledu EU financiranja, ovakve će radionice biti itekako korisne stoga će se ciklusi edukacija nastaviti, a u međuvremenu se svi zainteresirani korisnici i potencijalni prijavitelji mogu obratiti Zagorskoj razvojnoj agenciji za besplatnu savjetodavnu podršku vezano uz povlačenje sredstava iz EU fondova.

rnrn

 Više o EU fondovima i mogućnostima financiranja – www.strukturnifondovi.hr 

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content