Najavljen natječaj za PRR 7.4.1. – Tržnice i ostala društvena infrastruktura

11.01.2021.

S obzirom da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo Indikativni plan objave natječaja za ruralni razvoj za 2021. godinu, obavještavamo Vas kako je u najavi za I. kvartal 2021. godine i objava natječaja za tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, i to za TRŽNICE I OSTALU DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU.

rnrn

Svi uvjeti bit će poznati tek kad bude objavljen poziv, što bi prema trenutnoj najavi trebalo biti najkasnije do ožujka 2021. godine. 

rnrn

Koristimo priliku da kratko podsjetimo na osnovne uvjete definirane Pravilnikom:

rnrn

  rn

 • Prihvatljivi korisnici:rnrn
   rn

  • Jedinice lokalne samouprave
  • rn

  • Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinca lokalne samouprave
  • rn

  • Javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola
  • rn

  • Udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije);
  • rn

  • vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo;
  • rn

  • lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.
  • rn

  rn

 • rn

 • Prihvatljivi troškovi su: rn
   rn

  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) građevina
  • rn

  • kupnja opreme za građevine
  • rn

  • opći troškovi (usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš i slično).
  • rn

  rn

 • rn

 • Potpora: rn
   rn

  • minimalni iznos potpore: 15.000 EUR
  • rn

  • maksimalni iznos potpore: 1.000.000 EUR
  • rn

  • intenzitet potpore ovisi o indeksu razvijenosti odnosno:rn
    rn

   • do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu;
   • rn

   • do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
   • rn

   • do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., i II. i III. i IV. skupinu.
   • rn

   rn

  • rn

  rn

 • rn

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Odabrani dječji vrtići, osnovne i srednje škole te centri za odgoj i obrazovanje za izvođenje programa Ruksak (pun) kulture u 2024. godini

Saznaj više >

NOVOSTI
Plan savjetovanja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU s javnošću za 2024. godinu.

Saznaj više >

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

Skip to content