Strateško planiranje- održivo planiranje razvoja Krapinsko- zagorske županije

18.01.2021.

Prema odredbama članka 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, županije izrađuju srednjoročne akte strateškog planiranja koji će zamijeniti dosadašnje županijske razvojne strategije, koje su se u razdoblju od 2014. do 2020. godine izrađivale i donosile sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014, 123/2017, 118/2018).

rnrn

Krapinsko- zagorska županija je u visokoj fazi sa izradom srednjoročnog akta strateškog planiranja, važnog za planiranje održivog razvoja županije. U 2020. godini održano je 6 tematskih radionica sa imenovanom Radnom skupinom, izrađena je Analiza stanja sa SWOT analizom te su razvojni prioriteti i mjere uspostavljeni u odnosu na 3 osnovna stupa razvoja – aspekt održivog gospodarstva, društva i okoliša/prostora. U studenome i prosincu održane su 2 on-line radionice sa imenovanom radnom skupinom iz čega je proizašao nacrt strateškog okvira za Plan razvoja Krapinsko- zagorske županije 2021.-2027. Nacrt strateškog okvira sadrži detaljan prijedlog planiranih aktivnosti/programa i projekata koje se planiraju realizirati u idućih 7 godina kako bi se ostvarili definirani posebni ciljevi:

rnrn

    rn

  1. KONKURENTNO, ODRŽIVO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO
  2. rn

  3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVLJENJA TE ZDRAVOG I AKTIVNOG NAČINA ŽIVOTA
  4. rn

  5. ODRŽIVO UPRAVLJANJE PRIRODNIM I IZGRAĐENIM OKOLIŠEM
  6. rn

rnrn

Navedeni strateški okvir poslan je na mišljenje lokalnim koordinatorima koji su uz regionalnog koordinatora Zagorsku razvojnu agenciju važan dionik uspješnosti sustava strateškog planiranja uspostavljenog Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem u RH.

rnrn

Strateški laboratorij Zagorske razvojne agencije u 2021. godini nastavlja sa aktivnostima na izradi srednjoročnog akta strateškog planiranja. U prvom kvartalu ove godine izraditi će se provedbeni dokumente za praćenje ostvarenja mjera predloženih Planom razvoja KZŽ kao i definirati strateški projekti. Po završetku planiranih aktivnosti za nacrt Plana razvoja Krapinsko- zagorske županije 2021.-2027. biti će pokrenuto javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

rnrn

Podsjećamo da sve novosti oko Nacionalne razvojne strategije 2030- hijerarhijski najvišeg akta strateškog planiranja u RH možete pratiti na službenoj stranici https://hrvatska2030.hr/, a informacije o daljnjem tijeku izrade Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. na službenim stranicama Zagorske razvojne agencije https://www.zara.hr/strategije . Prema Zakonu ostali akti strateškog planiranja ne mogu biti u suprotnosti s Nacionalnom razvojnom strategijom te se posebna pažnja u svim fazama izrade Plana razvoja županije posvećuje međusobnoj usklađenosti akata strateškog planiranja.

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content