Usvojena Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine

10.02.2021.

Na 6. sjednici Hrvatskog sabora održanoj 5. veljače 2021. godine izglasana je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine. Riječ je o ključnom dokumentu za cjelokupni razvoj društva i gospodarstva u narednom desetogodišnjem razdoblju.

rnrn

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine hijerarhijski je najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj. Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine utvrđuju se razvojni smjerovi i strateški ciljevi za razdoblje do 2030.godine, kao i prioritetna područja prema kojima je potrebno usmjeriti javne politike, a čija će provedba biti detaljno razrađena u srednjoročnim i kratkoročnim aktima strateškog planiranja i provedbenim aktima tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

rnrn

Ostvarenju vizije „Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve“ pridonijet će postizanje postavljenih strateških ciljeva i usklađena provedba politika u četiri razvojna smjera na čije je definiranje utjecala novonastala globalna kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa SARS-CoV-2, koja se snažno odrazila na hrvatsko gospodarstvo i sve segmente društva.

rnrn

Strategija ima 4 razvojna smjera 1. Održivo gospodarstvo i društvo; 2. Jačanje otpornosti na krizu; 3. Zelena i digitalna tranzicija te 4. Ravnomjerni regionalni razvoj. Unutar razvojnih smjerova definirano je 13 strateških ciljeva koji će doprinijeti ostvarenju vizije Republike Hrvatske do 2030. godine, a to su Konkurentno i inovativno gospodarstvo; Obrazovani i zaposleni ljudi; Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom; Globalna prepoznatljivost te jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske; Zdrav, aktivan i kvalitetan život; Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji; Sigurnost za stabilan razvoj; Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost; Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva; Održiva mobilnost; Digitalna tranzicija društva i gospodarstva; Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima te Jačanje regionalne konkurentnosti.

rnrn

U izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine bili su uključeni svi dionici društva: građani, stručna javnost, tijela državne uprave, jedinice regionalne i lokalne samouprave, predstavnici civilnog sektora i svi društveno relevantni partneri.

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
OTVORENE PRIJAVE ZA OVOGODIŠNJI GIRLS CODE CAMP!

Saznaj više >

NOVOSTI
Zatvaranje Pilot projekta Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole

Saznaj više >

NOVOSTI
Hrvatska je najuspješnija država u EU u provedbi fonda EU sljedeće generacije

Saznaj više >

Skip to content