Upis projektnih ideja u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR)

18.03.2021.

U skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU uspostavilo je informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR). SPUR je osmišljen na način tako što je podijeljen u dva dijela, dio koji se odnosi na središnji elektronički registar razvojnih projekata (u nastavku teksta: Registar projekata) i dio koji se odnosi na Akte strateškog planiranja.

rnrn

Početkom 2020. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je postupak migracije informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR) na servis Centar dijeljenih usluga tzv. „Državni oblak“, koji je strateški projekt Vlade Republike Hrvatske i jedan od ključnih projekata Ministarstva uprave. U ožujku je SPUR sa izvornim funkcionalnostima uspješno prebačen na Državni oblak odnosno u Centar dijeljenih usluga te se kao takav može aktivno koristiti. Završetkom migracije informacijskog sustava omogućeno je upisivanje projektnih ideja javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata.

rnrn

Središnji elektronički registar razvojnih projekata predstavlja informacijsku bazu razvojnih projekata sa svim pripadajućim podacima koji su u pripremi od strane javnih tijela. Ustrojava se radi učinkovitog planiranja provedbe i postizanja vizije razvoja, strateških i posebnih ciljeva definiranih u okviru strateškog planiranja s ciljem evidentiranja i praćenja pripreme razvojnih projekata na području pojedine županije. Unos podataka uključuje upis razvojnih projekata od njihove projektne ideje i pokretanja razrade projekta (idejna faza) do završetka definiranja i razrade projekta (faza planiranja) u spomenuti registar.

rnrn

Informacijski sustav sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17) definira kao obvezu upisa podataka u registar javno tijelo, a upis projekata u Registar projekata obavljaju osobe imenovane za pristup Registru projekata.

rnrn

Sukladno zakonskim obvezama pozivamo jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko- zagorske županije (u daljnjem tekstu JLS) na upis svojih projektnih ideja u informacijski sustav.

rnrn

Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator obvezna je upisivati projekte od značaja za razvoj županije u Registar projekata te sukladno zakonskim odredbama u sustavu ima ulogu koordinatora, kontrolnog tijela upisa projekata jedinica lokalne samouprave. Vlasnik Registra projekata i svih podataka u Registru projekata je Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu, koje ima sve nadležnosti, uvid u cjelokupni sadržaj Registra projekata, utvrđuje pojedine razine ovlaštenja (ograničenja) drugim korisnicima te je nadležno za dodjelu i oduzimanje razina ovlaštenja pojedinim korisnicima.

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content