Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2019. godinu

08.03.2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu projektima kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u skladu s prioritetnim područjima i uvjetima Poziva navedenim u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ove natječajne dokumentacije.rnrnPrioritetna područja:rnrn1. Projekti usmjereni unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici – organiziranje dnevnih aktivnostirnrn2. Projekti usmjereni zaštiti prava starijih osoba:rn2a. Informiranje i pravna pomoć starijim osobama vezano za ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju putem medijske kampanje na nacionalnoj razinirn2b. Osvješćivanje javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama putem medijske kampanje na nacionalnoj razinirnrn3. Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici – usluga prijevoza kojim se omogućava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika – starijih osoba kojima su usluge prijevoza nedostupne ili teško dostupne.rnrnUkupno planirana vrijednost Poziva je 7.500.000,00 kuna.rnrnPrijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr .rnrnRok za dostavu prijava je 8. travnja 2019. godine.rnrnCjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na poveznici pod kategorijom Dokumenti: https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-unaprjedjenju-kvalitete-zivota-i-zastiti-prava-starijih-osoba-u-okviru-raspolozivih-sredstava-drzavnog-proracuna-za-2019-godinu/10776rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content