Zagorska razvojna agencija postala dio UN Global Compact mreže

13.04.2021.

S velikim zadovoljstvom obavještavamo Vas da je Zagorska razvojna agencija postala dio UN Global Compact mreže, odnosno jedna od 48 članica iz Hrvatske koje su se pridružile toj velikoj inicijativi. Time smo se obvezali da ćemo u svoje poslovanje ugraditi Deset načela UN Global Compact-a za odgovorno poslovanje te se nadamo da ćemo putem praktične primjene tih Načela pružati primjer i drugima.

rnrn

UN Global Compact najveća je svjetska inicijativa za održivi razvoj i korporativnu održivost, s više od 12.000 članica u 160 država, a svrha joj je usmjeravanje i pružanje podrške poslovnoj zajednici diljem svijeta u napretku i ispunjenju Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030. Tvrtke članice i potpisnice ovog Globalnog sporazuma posluju prema načelima iz područja ljudskih prava, rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije.

rnrn

Deset načela UN Global Compacta su:

rnrn

  rn

 • LJUDSKA PRAVA
 • rn

rnrn

                Načelo 1: tvrtke bi trebale podupirati i poštivati zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava;

rnrn

                Načelo 2: pobrinuti se da ne sudjeluju u kršenjima ljudskih prava

rnrn

  rn

 • RAD
 • rn

rnrn

                 Načelo 3: tvrtke bi trebale podržavati slobodu udruživanja i stvarno priznavanje prava na kolektivno pregovaranje;

rnrn

                 Načelo 4: dokidanje svih oblika prisilnog rada;

rnrn

                 Načelo 5: stvarno ukidanje dječjeg rada;

rnrn

                 Načelo 6: ukidanje diskriminacije u vezi sa zapošljavanjem i izborom zanimanja

rnrn

  rn

 • OKOLIŠ
 • rn

rnrn

                 Načelo 7: tvrtke bi trebale podupirati predostrožan pristup izazovima na području okoliša;

rnrn

                 Načelo 8: pokrenuti inicijative radi promicanja veće odgovornosti prema okolišu;

rnrn

                 Načelo 9: poticati razvoj i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija

rnrn

  rn

 • BORBA PROTIV KORUPCIJE
 • rn

rnrn

                 Načelo 10: tvrtke bi trebale raditi na suzbijanju korupcije u svim njenim oblicima, uključujući iznudu i podmićivanje

rnrn

Uključivanjem ovih Deset načela u strategije, politike i procedure te uspostavljanjem kulture integriteta, tvrtke ne samo da podupiru svoje osnovne odgovornosti prema ljudima i planeti, već osiguravaju dugoročni poslovni uspjeh. Ona predstavljaju univerzalni okvir za odgovorno i održivo poslovanje usmjereno prema praksama, koje osiguravaju da se financijska dobit ne generira nauštrb ljudi, društva ili okoliša. Budući da su načela izvedena iz temeljnih deklaracija i konvencija UN-a (Opće deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima na radu, Deklaracije iz Ria o okolišu i razvoju i Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije), ona su relevantna i primjenjiva u cijelom svijetu.

rnrn

Stoga će Zagorska razvojna agencija i u budućnosti nastaviti implementirati Deset načela UN Global Compact-a kroz razvojne strategije i planove te poticati poduzetnike, gradove i općine, organizacije civilnog društva i druge partnere s kojima surađujemo na uključivanje i implementaciju ovih vrijednosti u njihove strategije i poslovne planove.

rnrn

Više o UN Global Compact-u potražite ovdje.

rnrn

 

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content