Usvojen radni program novog programa Unije: Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti

27.04.2021.

Nakon završetka programa Europa za građane (Europe for citizens) i Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship), Europska komisija je usvojila radni program novog programa Unije: Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (Citizens Equality Rights and Values programme -CERV) za period 2021.-2022.

rnrn

CERV program osigurava financiranje u području pravosuđa i temeljnih prava. Radnim programom 2021.-2022. financirat će se projektne ideje koje promiču nediskriminaciju i ravnopravnost spolova, prava djeteta, zajedničku europsku povijest i sjećanje, demokratski angažman građana, kao i borbu protiv rasizma i rodno uvjetovanog nasilja.

rnrn

Nova tematska cjelina vezana za promicanje vrijednosti EU (Union Values strand) ojačat će zaštitu i promicanje vladavine prava i demokratskog dijaloga, transparentnosti i dobrog upravljanja podržavanjem, osnaživanjem i izgradnjom kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju vrijednosti i prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

rnrn

Samo usvajanje Uredbe očekuje se početkom svibnja, kada će se i službeno potvrditi Radni program, no najave dijela natječaja za 2021. Godinu dostupne su nastavku na Funding and Tender opportunities portalu:

rnrn

rnrn

Aktivnosti prihvatljive za financiranje: edukacije, izgradnja kapaciteta, razmjena dobrih praksi, podizanje svijesti i medijske kampanje, ankete, studije i analize.

rnrn

Prihvatljivi prijavitelji su javna tijela i organizacije u državama članicama EU-a.

rnrn

Pozivi za dostavu prijedloga s dodatnim informacijama o prioritetima, aktivnostima objavljeni su Funding & Tender opportunities  portalu i uskoro će biti otvoreni za prijavu, a rok prijave je naznačen u svakom pozivu.

rnrn

Za više informacija posjetite Funding & Tender opportunities portal web stranicu DG-a Pravosuđe i potrošači posvećenu mogućnostima financiranja.

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content