Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja

25.03.2019.

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine«, broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2019. godine donijelarnrnODLUKUrnO OBUHVATU I RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE STJEČU STATUS BRDSKO-PLANINSKOG PODRUČJArnrnOvom Odlukom utvrđuje se obuhvat i razvrstavaju se jedinice lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja.rnrnJedinice lokalne samouprave koje ostvaruju status brdsko-planinskog područja razvrstavaju se u:rnrn– I. skupinu koju čine jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja: Vrhovine, Mrkopalj, Lanišće, Skrad, Saborsko, Lokvičići, Udbina, Civljane, Gračac, Kijevo, Brod Moravice, Donji Lapac, Žumberak, Zagvozd, Brinje, Vrlika, Perušić, Otočac, Vrbovsko, Lovinac, Plaški, Hrvace, Ružić, Muć, Otok, Josipdol, Runovići, Knin, Podbablje, Vrgorac, Lobor, Lećevica, Dicmo, Brestovac, Trilj, Lovreć, Cernik, Sirač, Cista Provo, Proložac, Biskupija, Kalnik, Ervenik, Pakrac, Prgomet, Velika, Budinšćina, Kaptol, Lepoglava, Šestanovac, Bednjarnrn– II. skupinu koju čine jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u trećoj i četvrtoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave: Ravna Gora, Čabar, Lokve, Fužine, Delnice, Plitvička Jezera, Karlobag, Senj, Klana, Ogulin, Vinodolska Općina, Lupoglav, Starigrad, Novi Golubovec, Gospić, Jesenje, Rakovica, Đurmanec, Cerovlje, Oprtalj, Sinj, Klis, Ljubešćica, Radoboj, Dubrovačko Primorje, Hum na Sutlirnrn– III. skupinu koju čine jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u prvoj i drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave: Jelenje, Čavle, Novi Vinodolski, Matulji, Dugopolje, Jasenice, Samobor, Stubičke Toplice.rnrnOva Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.rnrnKlasa: 022-03/19-04/74rnUrbroj: 50301-25/06-19-2rnZagreb, 8. ožujka 2019.rnrnrnrn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content