Započeo proces programiranja Interreg programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

28.05.2021.

U sklopu procesa izrade novog programa prekogranične suradnje Slovenija Hrvatska,  slijedi izrada teritorijalne (socio-ekonomske) analize programskog područja kao i izrada dokumenta Interreg Programa.

rnrn

Identificirani su glavni ciljevi i razvojne politike:

rnrn

  rn

 1. konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a;
 2. rn

 3. zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija koja prelazi na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, sprečavanja rizika i upravljanja njime te održive urbane mobilnosti;
 4. rn

 5. povezanija Europa jačanjem mobilnosti;
 6. rn

 7. uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava;
 8. rn

 9. Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja i lokalnih inicijativa.
 10. rn

rnrn

Ciljevi koji su specifični za sam Interreg odnose se na:

rnrn

  rn

 1. Bolje upravljanje suradnjom
 2. rn

 3. Sigurnija i zaštićenija Europa
 4. rn

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content