Vijeće usvojilo program EU Instrument za povezivanje Europe (CEF 2.0) vrijedan 33.71 milijarde eura

15.06.2021.

Vijeće je usvojilo program EU Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility 2.0 – CEF 2.0), vrijedan 33,71 milijarde eura, za financiranje razvoja održive infrastrukture visokih performansi u područjima prometa, digitalnog i energetskog sektora. Ovo drugo izdanje programa trajat će od 2021. do 2027. 

rnrn

Struktura proračuna CEF-a

rnrn

Proračun za svaki sektor će biti (u tekućim cijenama):

rnrn

    rn

  • transport: 25.81 milijardi eura (uključujući 11.29 milijardi eura za kohezijske zemlje)
  • rn

  • energija: 5.84 milijarde eura
  • rn

  • digitalno: 2.07 milijardi eura
  • rn

rnrn

Podrška CEF-a u različitim područjima

rnrn

U području prometa , CEF 2.0 promicat će međusobno povezane i multimodalne mreže kako bi se razvila i modernizirala željeznička, cestovna, unutarnja plovna i pomorska infrastruktura, kao i osiguravanje sigurne mobilnosti. Prioritet će se dati daljnjem razvoju transeuropskih prometnih mreža (TEN-T), fokusirajući se na nedostajuće poveznice i prekogranične projekte s dodanom vrijednošću za EU. 1.38 milijardi eura (u cijenama za 2018. godinu) proračuna za promet koristit će se za financiranje velikih željezničkih projekata između zemalja.

rnrn

CEF 2.0 također će osigurati da je, kada se infrastruktura prilagodi poboljšanju vojne mobilnosti unutar EU-a, kompatibilna s dvostrukom namjenom, zadovoljavajući civilne i vojne potrebe. Za vojnu mobilnost izdvojit će se 1.69 milijardi eura u okviru proračuna za promet.

rnrn

energetskom sektoru program ima za cilj pridonijeti daljnjoj integraciji europskog energetskog tržišta poboljšavanjem interoperabilnosti energetskih mreža preko granica i sektora, olakšavajući dekarbonizaciju i osiguravajući sigurnost opskrbe. Financiranje će biti dostupno i za prekogranične projekte u području proizvodnje obnovljivih izvora energije. Dosljednost s EU i nacionalnim energetskim i klimatskim planovima, uključujući načelo „energetska učinkovitost prije svega”, uzet će se u obzir pri definiranju kriterija za dodjelu.

rnrn

Na području digitalne povezanosti, opseg programa proširen je kako bi odražavao činjenicu da digitalna transformacija gospodarstva i društva u cjelini ovisi o univerzalnom pristupu pouzdanim i pristupačnim mrežama velikog i vrlo velikog kapaciteta. 

rnrn

Digitalna povezanost također je odlučujući čimbenik u zatvaranju ekonomskih, socijalnih i teritorijalnih podjela. Da bi se kvalificirao za potporu iz CEF-a 2.0, projekt će morati doprinijeti jedinstvenom digitalnom tržištu i ciljevima povezivanja. Prioritet će imati projekti koji stvaraju dodatnu pokrivenost područja, uključujući i kućanstva.

rnrn

CEF 2.0 naglašava sinergiju između prometnog, energetskog i digitalnog sektora kao način za učinkovitije djelovanje EU-a i minimiziranje troškova provedbe. Promicati će međusektorski rad u područjima poput povezane i automatizirane mobilnosti i alternativnih goriva.

rnrn

Program također ima za cilj popularizirati akcije vezane uz klimatsku stabilnost, uzimajući u obzir dugoročne obveze EU u pogledu dekarbonizacije, kao što je navedeno u Pariškom sporazumu.

rnrn

Vijest pronađite ovdje.

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content