Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021. – 2027.

07.12.2021.

U novom programskom razdoblju 2021 – 2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti, Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV),s kojim upravlja DG JUST i jednim dijelom Agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), a koji pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.
rn
rnCERV Program najveći je program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja te ima za cilj izgradnju još demokratskije Europe i podizanje svijesti građana/ki o pravima i vrijednostima sadržanima u temeljnim Ugovorima i Povelji EU o temeljnim pravima, pružajući financijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti.

rnrn

rn
rnU financijskom razdoblju 2021. – 2027., predviđeni proračun CERV programa je 1.5 mld. EUR i raspoređuje se na 4 tematske cjeline:

rnrn

    rn

  • Vrijednosti Unije (European Values strand) – promicanje temeljnih vrijednosti EU
  • rn

  • Jednakost, prava i rodna ravnopravnost (Equality, Rights and Gender Equality strand) – promicanje jednakosti, prava i ravnopravnosti spolova
  • rn

  • Uključenost i sudjelovanje građana (Citizens engagement and participation strand) – promicanje zajedničke europske povijesti i aktivne građanske participacije – uključivanje građana u demokratski i politički život Unije
  • rn

  • Daphne strand – borba protiv svih oblika nasilja
  • rn

rnrn

 

rnrn

Odlukom Vlade RH 28. svibnja 2021.,Ured za udruge Vlade RH imenovan je za kontakt točku programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti.

rnrn

Pozivi za financiranje objavljuju se na portalu Funding & tender opportunities i sadrže specifične informacije o svakom pojedinom pozivu, pa upućujemo sve zaintetresirane organizacije i institucije da redovno prate tu službenu mrežnu stranicu.

rnrn

Više informacija o potprogramima programa CERV možete dobiti na ovoj poveznici

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole

Saznaj više >

NOVOSTI
Europski tjedan regija i gradova 2024. održat će se od 7. do 10. listopada

Saznaj više >

NOVOSTI
Odluka o odabiru projekta temeljem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini

Saznaj više >

Skip to content