Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021. – 2027.

04.02.2022.

S ponosom objavljujemo Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021. – 2027. kao novi srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se usmjerava razvoj KZŽ.

rnrn

 

rnrn

Župan Željko Kolar u predgovoru je istaknuo: "Razvojna vizija, kao i sam dokument Plana razvoja, rezultat su suradnje brojnih dionika i stručnjaka. Participativnost ugrađena u proces izrade osigurala je da se ovaj dokument zasniva na pravilno identificiranim potrebama, da podjednako reflektira potrebe uočene iz perspektive struke ali i samih građana Županije te da ciljevi i mjere budu formulirani realno i ostvarivo." 

rnrn

Strateški tim regionalnog koordinatora Zagorske razvojne agencije koordinirao je njegovom izradom u suradnji s predstavnicima institucija, gospodarstvenika, nevladinog i neprofitnog sektora, svim članovima županijskog Partnerskog vijeća i županijske uprave. Tijekom cjelokupnog procesa izrade Plana razvoja održano je 6 tematskih radionica s imenovanom Radnom skupinom koja je sudjelovala u izradi analize stanja, SWOT analize te intervencijske logike. Razvojni prioriteti i mjere uspostavljeni su u odnosu na 3 osnovna stupa razvoja – aspekt održivog gospodarstva, društva i okoliša/prostora s doprinosom zelenoj i digitalnoj tranziciji. 

rnrn

Vizija Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2021. do 2027. glasi:

rnrn

    rn

  • „Krapinsko-zagorska županija 2021. – 2027.: zelena i pametna županija uključivog društva, održivog razvoja i kružnog gospodarstva koja inovacijama ostvaruje svoje potencijale.“
  • rn

rnrn

U narednom razdoblju Krapinsko-zagorska županija namjerava svoju konkurentnost i privlačnost za život i razvoj gospodarstva temeljiti na daljnjem uvođenju novih tehnoloških rješenja, poticanjem inovacija i kreativnosti, uvođenjem pametnih rješenja za unaprjeđenje konkurentnosti gospodarstva kao i unaprjeđenje kvalitete usluga za stanovništvo KZŽ. Uz navedeno fokus će biti i na poticanju razvoja ruralnih krajeva kroz koncept pametnih sela te stvaranje boljih uvjeta za kvalitetan životni standard stanovništva kroz ulaganja u socijalne i zdravstvene usluge, obrazovanje, programe u zajednici, ali isto tako će se voditi računa o zaštiti okoliša i održivom upravljanju prirodnim i izgrađenim okolišem te poticanju kružnog gospodarstva.

rnrn

Plan razvoja KZŽ dostupan je OVDJE.

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Čestitamo Vam Dan Krapinsko-zagorske županije!

Saznaj više >

NOVOSTI
Održana završna konferencija projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“

Saznaj više >

NOVOSTI
Prva Odluka o financiranju u okviru Poziva „Izrada županijskih socijalnih planova“

Saznaj više >

Skip to content