Usvojen Program razvoja brdsko-planinskih područja i Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja

02.03.2022.

Na 103. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 24. veljače 2022. usvojena je Odluka o donošenju Programa razvoja brdsko-planinskih područja i Odluka o donošenju Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja. Tom prilikom, državna tajnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić kazala je kako Program razvoja brdsko-planinskih područja za razdoblje od 2022. do 2025. godine predstavlja akt strateškog planiranja za čiju je provedbu nužna suradnja i podrška svih tijela državne uprave koji u svojim aktivnostima doprinose razvoju brdsko-planinskih područja.
rn 

rnrn

Za razvoj brdsko-planinskih područja tim Programom definirana su tri ključna cilja u vidu povećanja zaposlenosti, demografske revitalizacije i ublažavanja specifičnih geomorfoloških, klimatskih i prometnih ograničenja. Program predviđa 10 mjera, dok je indikativna vrijednost planiranog ulaganja 960 milijuna kuna.
rn
rnUčinci ostvarenja ovog cilja očekuju se u povećanju ekonomskih, socijalnih, fiskalnih i demografskih kapaciteta brdsko-planinskih područja, te smanjenju regionalne neravnoteže u odnosu na ostala specifična područja Republike Hrvatske. Demografska revitalizacija usmjerena je na postupno zaustavljanje i okretanje izrazito nepovoljnih demografskih trendova koji su već dulje vremensko razdoblje prisutni na području brdsko-planinskih područja, te su stoga postali glavnim ograničavajućim čimbenikom njihovog budućeg razvoja i osiguravanja društvenog i gospodarskog prosperiteta. Direktni učinci ublažavanja specifičnih geomorfoloških, klimatskih i prometnih ograničenja očekuju se u području razvoja i unaprjeđenja kvalitete dijela javnih usluga kao što su prometna, komunikacijska, poduzetnička ili komunalna infrastruktura.
rn 

rnrn

Zatim je predstavljen Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja za koji je predviđen iznos veći od 3 milijarde kuna, a iz kojeg proizlaze dva ključna cilja – zaposlenost i dohodak te demografska revitalizacija kroz predviđenih sedam mjera. 
rn
rnUzimajući u obzir izloženost Hrvatske utjecajima klimatskih promjena, radit će se na provođenju javnih politika usmjerenih na očuvanje bioraznolikosti i povećanje prirodnog kapitala, prostornih resursa, osnaživanje niskougljičnog rasta i djelotvorno upravljanje resursima radi smanjivanja rizika za okoliš i povećanja otpornosti na klimatske promjene, te dekarbonizaciju energetskog sustava i obnovu zgrada u cilju postizanja energetske učinkovitosti. Kada je riječ o demografskim ciljevima, Program omogućava povećanje broja poduzeća i OPG-ova, te broja zaposlenih po pojedinom poslovnom subjektu koji će inicirat pozitivne višestruke učinke u lokalnim zajednicama u smislu povećane produktivnosti, smanjenja fiksnih troškova poslovanja, ali i djelovanja ekonomije razmjera.

rnrn

Više informacija dostupno je na: https://razvoj.gov.hr/vijesti/na-sjednici-vlade-usvojen-program-razvoja-brdsko-planinskih-podrucja-i-program-odrzivog-drustvenog-i-gospodarskog-razvoja-potpomognutih-podrucja/4886

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole

Saznaj više >

NOVOSTI
Europski tjedan regija i gradova 2024. održat će se od 7. do 10. listopada

Saznaj više >

NOVOSTI
Odluka o odabiru projekta temeljem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini

Saznaj više >

Skip to content