Obavijest podnositeljima zahtjeva o statusu zahtjeva za financiranje projekata u 2022. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima, nakon provedbe postupka otvaranja i administrativne provjere

06.04.2022.

U razdoblju od  22. veljače do 2. ožujka 2022. godine proveden je postupak otvaranja i administrativne provjere zahtjeva pristiglih na Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata u 2022. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima. Administrativna provjera obuhvatila je provjeru poštivanja rokova, kompletnost zahtjeva i ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti.

rnrn

Za sve pravodobno dostavljene zahtjeve proveden je postupak administrativne provjere u skladu s točkom 3.1. Smjernica za podnositelje zahtjeva. Utvrđeno je da od ukupno 91 zaprimljenih zahtjeva 86 zahtjeva udovoljava uvjetima iz Poziva dok 5 zahtjeva ne zadovoljava administrativnu provjeru te se isti odbacuju.

rnrn

Zahtjev koji udovoljava uvjetima prihvatljivosti dobiva naziv „projektni prijedlog“ i upućuje se u postupak vrednovanja u skladu s procedurama utvrđenim u Smjernicama za podnositelje zahtjeva.

rnrn

Iz Krapinsko-zagorske županije svih 9 ( Općina Stubičke Toplice, Općina Jesenje, Općina Radoboj, Općina Novi Golubovec, Općina Đurmanec, Općina Budinšćina, Općina Hum na Sutli, Općina Lobor i Krapinsko-zagorska županija) prijavljenih zahtjeva dobilo je status projektnog prijedloga.

rnrn

Više informacija saznajte OVDJE.

rnrn

 

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content